Głosowanie w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu pod nazwą "Utworzenie centrum bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie"

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów.

Głosowanie będzie trwało od 19 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

To głosowanie jest wyłączone