×
Wyszukaj w serwisie

Gospodarka odpadami

Jak segregować odpady komunalne.jpeg

Wprowadzenie do gospodarowania odpadami

Drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów!

Witamy na stronie poświęconej gospodarowaniu odpadami w naszej gminie.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, w wyniku których to Gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów i zagospodarowanie śmieci powstających w naszych domach. Aby przybliżyć Państwu problematykę związaną z tym zagadnieniem oddajemy do Państwa dyspozycji stronę poświęconą gospodarce odpadami.

Mamy nadzieję także zachęcić Państwa do selektywnej zbiórki odpadów, mądrego i świadomego ograniczania ilości śmieci powstających w Państwa gospodarstwach domowych.

Możecie Państwo zadawać pytania w zakresie gospodarki odpadami w naszej gminie. Odpowiedzi na nie będziemy na bieżąco publikować w zakładce "Pytania i odpowiedzi".

Pytania prosimy kierować:

 • na adres e-mail: ,
 • lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 419-03-46.

Jak segregować odpady komunalne?

Każdy z Nas, wyrzucając odpad, powinien wiedzieć do jakiego pojemnika może to zrobić, powinien również wiedzieć jakie odpady nadają się do selektywnej zbiórki a jakie nie. Na załączonej grafice przedstawiamy kilka podstawowych zasad.

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczania ilości odpadów przekazanych do składowania. Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów pozwala na:

 • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
 • ograniczenie ilości wprowadzanych do środowiska naturalnego szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi substancji,
 • ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Podstawową zasadą w zakresie prowadzonej przez Nas segregacji zebranych odpadów jest ich zgniatanie. Dzięki temu zmniejszamy ich objętość. Ograniczenie objętości odpadów ma zarówno aspekt ekologiczny jak i ekonomiczny.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo informacje o tym jak segregować odpady, co można a czego nie można wrzucać do pojemników.

Harmonogramy wywozu odpadów

Informacja o sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, w terminie do:

 • 15 stycznia 2016 r. - za miesiące listopad i grudzień,
 • 15 marca 2016 r. - za miesiące styczeń i luty,
 • 15 maja 2016 r. - za miesiące marzec i kwiecień,
 • 15 lipca 2016 r. - za miesiące maj i czerwiec,
 • 15 września 2016 r. - za miesiące lipiec i sierpień,
 • 15 listopada 2016 r. - za miesiące wrzesień i październik,
 • 15 stycznia 2017 r. - za miesiące listopad i grudzień.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona na otrzymany w jednorazowym zawiadomieniu dot. sposobu uiszczania w/w opłaty indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów opłatę można uiszczać u sołtysa w miejscu zamieszkania.

Tu oddasz przeterminowane leki

Mieszkańcy gminy Namysłów mogą bezpłatnie oddawać przeterminowane leki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, w godzinach otwarcia punktu tj.:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00,
 • w soboty w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informacja o możliwości odbioru pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, mogą go odebrać w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie (tel. 77 410-52-22 wew. 16).

W związku z konieczności podpisania protokołu przekazania pojemnika, odbioru pojemnika należy dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Warunkiem otrzymania pojemnika jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Pytania i odpowiedzi dot. gospodarowania odpadami

Pytanie: W jaki sposób dobieramy ilość i rodzaj pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach niezamieszkałych np. punkt handlowy położony w Namysłowie?

Odpowiedź: W celu obliczenia ilości i rodzaju pojemnika przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musimy sięgnąć do tabeli określającej średnią ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. W przypadku punktu handlowego bierzemy pod uwagę pozycję nr 6 i ilość miejsc konsumpcyjnych oraz liczbę zatrudnionych osób.

Przykład: Punkt handlowy, gromadzący odpady komunalne w sposób selektywny, o powierzchni 80 m2 zatrudniający 1 osobę.

Wzór do obliczenia ilości i rodzaju pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

80 m2 x 1 litr (średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu 1 tygodnia) = 80 litrów
1 zatrudniony x 7 litrów (średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu 1 tygodnia) = 7 litrów

Łącznie, punkt handlowy wytwarza 87 litrów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ciągu tygodnia. W związku z tym, iż odpady komunalne odbierane będą 1 raz w tygodniu (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), należy dobrać jeden pojemnik o pojemności 120 l.


Pytanie: W jaki sposób właściciel punktu handlowego, położonego w Namysłowie, o powierzchni 80 m2, zatrudniający 1 osobę, oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź: Właściciel punktu handlowego, prowadzący selektywną zbiórkę, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza w części G deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część G należy wypełnić dla pojemnika o pojemności 120 l. W  kolumnie dot. stawki opłaty w przypadku selektywnej zbiórki odpadów należy wpisać 12,99 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik). Następnie, w kolumnie liczba pojemników w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie), wpisujemy ilość odbiorów odpadów komunalnych z pojemnika w ciągu miesiąca. W tym przypadku pojemnik obierany będzie 4 razy w ciągu miesiąca (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). W kolumnie 6 kwota opłaty wpisujemy wynik iloczynu z kolumny 2 i 4. W części G.1. wpisujemy miesięczną kwotę opłaty którą następnie mnożymy przez 2 miesiące (ponieważ opłaty uiszczane będą w odstępach dwumiesięcznych) i wpisujemy do części G.2. opłata należna.

Pozostałe informacje

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane