Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2018

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów.

Głosowanie będzie trwało od 14 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.

To głosowanie jest wyłączone