Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2019

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można było w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogły głosować jedynie w sposób tradycyjny i posiadać musiały pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Głosowanie trwało od 9 lipca 2019 r. do 25 lipca 2019 r.

To głosowanie jest wyłączone