„Renowacja mostku + dojść” - Renowacja mostku nad kanałem Młynówka wraz ze ścieżką pomiędzy ul. Piastowską, a ul. Sikorskiego

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 1

Nazwa zadania: Renowacja mostku + dojść

Lokalizacja zadania: Pomiędzy ul. Piastowską a ul. Sikorskiego

Szacunkowy koszt zadania: 17.000 PLN

Opis zadania: Renowacja - poprawa dojść - polegała będzie na: oczyszczaniu elementów balustrady z łuszczającej się farby tak na mostku jak i schodów w pasie, muru obronnego (35m kw) oraz ich pomalowanie, zużyte tralki uzupełnić i usunąć, poręcz uzupełnić lub zastąpić podchwytnym z tworzywa sztucznego, zmurszałe drewniane elementy konstrukcji nośnej mostku wymienić. Ścieżki pomiędzy schodami w murze obronnym a mostkiem i parkingiem uzupełnić tuczniem niesortem do powierzchni mostku i schodów. Naprawić braki w okładzinach schodów.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem potrzeby renowacji i poprawy bezpiecznej komunikacji przez ten ciąg pieszy jest wygląd nadszarpnięty już czasem (korozja metalu, butwienie elementów drewnianych)oraz obniżanie się nawierzchni ścieżek, osunięcie krawężnika i skarpy. Poziomy podejść, podestów, stopi powinny mieć tą samą różnicę wysokości aby poruszanie się na nich było bezpieczne nie tylko dla pieszych, ale także dla wózków dziecięcych i rowerów, co jest uregulowane przepisami prawa budowlanego.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 1