„Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń” - na placu zabaw pomiędzy ulicami 3 Maja i Dubois

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 1

Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń

Lokalizacja zadania: Pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Dubois

Szacunkowy koszt zadania: ok. 5.000 zł

Opis zadania: Ogrodzenie istniejącego placu zabaw lekko zdewastowanego i nie do końca urządzonego płotem siatkowym z profili segmentowych na słupkach metalowych ocynkowanych z 1 furtką od strony 3-go Maja o długości 58m i wymaganej wysokości. Wskazane byłoby dostawienie jednej ławki z oparciem. Propozycje trasy ogrodzenia pokazałam na załączniku rysunku. Istniejącą podwójną huśtawkę bez siedzisk i zawiesi należy przenieść we wskazane nawet miejsce aby łatwiejsze było ogrodzenie placu zabaw. Puste koło "B" należy wyposażyć w dodatkowe urządzenia zabawowe.

Uzasadnienie: Uzasadnienie powyższego wniosku jest oczywiste. Plac zabaw winien gwarantować bezpieczeństwo korzystającym, uniemożliwiać łatwe korzystanie osobom "postronnym" jak piwoszom czy psom z ich właścicielami. Proponowana trasa umożliwia objęcie istniejących ławek i koszy na śmieci dla opiekunów bawiących się na terenie placu dzieci w celu odpoczynku czy poczęstunku także w cieniu istniejących drzew.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 1