"Kiermasze z regionalnymi i tradycyjnymi produktami w Rynku"

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 1

Nazwa zadania: Kiermasze z regionalnymi i tradycyjnymi produktami

Lokalizacja zadania: Stragany wokół Ratusza z wyjątkiem strony, której znajduje się Restauracja Ratuszowa

Szacunkowy koszt zadania: 50.000 zł

Opis zadania: Kiermasze wokół Ratusza z regionalnymi i tradycyjnymi produktami takimi jak: wypieki, wędliny i nabiał, potrawy regionalne, warzywa i owoce, a także wyroby rzemieślnicze. Stragany byłyby rozstawione wokół Ratusza każdego dnia z wyjątkiem niedziel. Informacje dotyczące możliwości rozstawiania straganów zostałaby umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie: Kiermasze odgrywają znaczącą rolę w rozwoju drobnego handlu, wspierają małych przedsiębiorców w promowaniu ich wyrobów, są świetnym sposobem na zareklamowanie i zapoznanie klientów z regionalnymi produktami. Dzięki kiermaszom zwiększyłby się handel wokół Rynku. Rozstawione stragany przyciągnęłyby klientów nie tylko z Namysłowa, ale również z okolicznych miejscowości. Miałoby to istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży w sklepach znajdujących się w centrum.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 1