"Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego"

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 2

Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Namysłowie

Lokalizacja zadania: Namysłów, ul. Kochanowskiego/Orzeszkowej, dz. nr. 847/40; 847/67; 847/51

Szacunkowy koszt zadania: 45.000 zł

Opis zadania: Przedmiotowy projekt polegał będzie na doposażeniu placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Orzeszkowej w Namysłowie. Istniejący plac zabaw jest jednym z najstarszych w Namysłowie a jego wyposażenie jest ubogie i przeznaczone tylko dla najmłodszych jego użytkowników. Proponowany zestaw rekreacyjny będzie służył zarówno maluszkom jak i nieco starszym dzieciom na osiedlu. W jego skład wejdą m.in. 2 zjeżdżalnie, huśtawka obrotowa, drążek obrotowy, pomost liniowy, rura zjazdowa, wieżyczki, sieć na łuku i wejście linowe. Należy również wspomnieć, że zaproponowany zestaw spełnia również funkcję edukacyjną, gdyż wyposażony jest w liczydło, labirynt, grę w "kółko i krzyżyk" i telefon tubowy. W ramach zadania planowane jest również doposażenie placu w huśtawki sprężynowe o motywach tematycznych, kosze na śmieci, tablice informacyjną oraz stojak na rowery. Planowane jest również zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie zagłębień oraz regenerację trawnika.

Uzasadnienie: Istniejący plac zabaw jest jedynym miejscem rekreacyjnymi, z którego mogą skorzystać najmłodsi mieszkańcy osiedla. Jednocześnie warto zauważyć, iż jest to osiedle dynamicznie rozwijające się (powstają nowe domki jednorodzinne i wielorodzinne). Na osiedlu znajduje się dużo terenów przeznaczonych pod przyszłą zabudowę, co daje pewność, iż w najbliższym czasie będzie coraz więcej dzieci które będą mogły korzystać z tego placu, Na terenie osiedla nie przeznaczono innych terenów, będących własnością Gminy Namysłów, na których mógłby powstać inny plac zabaw.

Jako przewodnicząca osiedla od czterech odbieram liczne sygnały od społeczności lokalnej dotyczące starzejącego się oraz ubogo doposażonego placu zabaw. Przez te lata wnioskowałam o rozbudowę lub doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, jednak ze względu na brak środków finansowych Gmina nie była w stanie doposażyć przedmiotowego obiektu.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 2