Lista projektów biorących udział w głosowaniu w 2015 roku

Poniżej opublikowana jest pełna lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa*.

„Renowacja mostku + dojść” - Renowacja mostku nad kanałem Młynówka wraz ze ścieżką pomiędzy ul. Piastowską, a ul. Sikorskiego
„Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń” - na placu zabaw pomiędzy ulicami 3 Maja i Dubois
"Zmiana organizacji ruchu w Rynku"
„Ławeczki namysłowskie” - Montaż charakterystycznych ławek w obrębie Rynku i na alei przy ul. Dworcowej
„Parking” - Parking przy ul. Dubois
"Kiermasze z regionalnymi i tradycyjnymi produktami w Rynku"
"Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego"
"Odmalowanie ławek i przycięcie drzew na Wyspie"
Panel dyskusyjno-edukacyjnych na temat "Wentylacja grawitacyjna mieszkań w blokach całego miasta"
„Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń” - zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiegu ul. Wileńskiej i Orląt Lwowskich oraz przy zbiegu ul. Makowej i Polnej
Organizacja zawodów wędkarskich na Wyspie pod hasłem "Niedziela z wędką 2015 - dla dzieci i młodzieży"
"Rozbudowa placu zabaw przy ul. Stawowej"
"Street Workout Park - trening kalisteniczny" przy ul. Kolejowej (teren przy lodowisku)
"Od Juniora Do Seniora" - przestrzeń rekreacyjna przy ulicy Modrzewiowej

 

*Zachowane zostały nazwy projektów zgłoszone przez wnioskodawców.