RODO - więcej informacji na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Namysłowie (klauzula informacyjna RODO)  |  Dotacje do wymiany źródła ciepła - więcej informacji na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

×
Wyszukaj w serwisie

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania.jpeg

Strefa płatnego parkowania obejmuje ulice Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Stanisława Dubois, Harcerska, Komuny Paryskiej, Krakowska, 3 Maja, Obrońców Pokoju, Piastowska, Plac Wolności (jezdnia i parking), Pocztowa, Rynek, Stanisława Staszica, Szkolna, Wały Jana III, Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego, Walerego Wróblewskiego, skwer ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz parking przy Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z uchwałą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 17.00. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego, po zaparkowaniu, jest bezzwłoczne wniesienie opłaty za parkowanie. Opłaty za parkowanie uiszcza się z góry poprzez:

 1. samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe zainstalowane w pobliżu miejsc parkingowych):
  • monetami - opłaty naliczane w sposób liniowy, po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł;
  • kartą elektroniczną - wniesiona opłata określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty (za niewykorzystany czas parkowania następuje zwrot opłaty);
 2. telefon komórkowy - po uruchomieniu usługi naliczającej opłaty za parkowanie - opłaty naliczane są na rzeczywisty czas parkowania;
 3. wniesienia opłaty z góry za cały miesiąc - w przypadku opłat abonamentowych.

Uiszczona opłata uprawnia do parkowania pojazdu w całej strefie płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego czasu.

Wysokość opłat

Za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty ustalone uchwałą w wysokości:

 1. za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł;
 2. za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł;
 3. za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł;
 4. za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania - 1,00 zł;
 5. miesięczną opłatę abonamentową - 40,00 zł;
 6. miesięczną opłatę za dzierżawę miejsca parkingowego - 150,00 zł;
 7. miesięczną opłatę za parkowanie dla mieszkańców strefy płatnego parkowania - 20,00 zł.

Zwalnia się z opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania:

 1. osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdami samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową, wydaną na podstawie odrębnych przepisów,
 2. kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej pojazdami oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów,
 3. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego), podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 4. kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera.

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wynosi:

 1. 10,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania do zapłaty;
 2. 40,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania do zapłaty;

Opłatę dodatkową należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Biuro strefy płatnego parkowania Projekt & Parking Sp. z o.o. mieści się w Namysłowie przy ul. Partyzantów 1, tel. 77 410-66-19.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane