×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwa

Sołectwo Baldwinowice

Sołtys: Marcin Sobura

Baldwinowice są położone 11 km na północny-wschód od Namysłowa. Wieś wzmiankowana już w 1300 roku jako "Badwinowitz". Z końca XVIII w. pochodzi informacja o istnieniu we wsi posiadłości ziemskiej. Do czasu II wojny światowej istniał tu dobrze zachowany zespół pałacowo-parkowy, którego początki sięgały przełomu XVIII i XIX w. W roku 1954 został zniszczony pałac, a następnie rozebrany. W wyniku wieloletnich zaniedbań, istniejące założenie parkowe straciło swój naturalistyczny charakter, natomiast przedstawia dużą wartość przyrodniczą głównie z uwagi na stary, mieszany drzewostan. Na terenie parku znajduje się plac zabaw dla dzieci i altana. We wsi znajduje się także zabytkowy, drewniano-murowany kościółek p.w. Trójcy Świętej. W pobliżu kościoła znajduje się dobrze utrzymany cmentarz, z nowym ogrodzeniem, wykonanym w 1997 roku. Wieś posiada w dobrym stanie świetlicę wiejską. W 1995 roku wykonano remont cząstkowy drogi wiejskiej nr 152. Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w 22 gospodarstwach rolnych oraz z pracy poza rolnictwem. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna, wodociągowa.

Sołectwo Barzyna

Sołtys: Monika Wieczorek

Nazwa miejscowości Barzyna pochodzi od wyrazu "barzyna", czyli bagno, moczar. Wieś położona jest w odległości około 13 km od Namysłowa. Na terenie wsi jest 29 indywidualnych gospodarstw rolnych. Przy udziale mieszkańców wsi wyremontowano drogę w kierunku przysiółka Borki. Na terenie zielonym znajduje się plac zabaw dla dzieci, altana i boisko sportowe. W sołectwie jest sieć energetyczna, telefoniczna, wodociągowa.

Sołectwo Brzezinka

Sołtys: Sylwia Raczyńska

Miejscowość Brzezinka położona jest około 14 km na północny wschód od Namysłowa. Pierwsza wzmianka historyczna o tej miejscowości pochodzi z 1300 roku jako osada "Bresinka". We wsi znajdują się ruiny dworu z roku około 1818 oraz dawny spichlerz dworski. Wieś jest rolnicza, mieszkańcy utrzymują się z pracy w 13 indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz z pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. We wsi mieszka duża liczba rencistów i emerytów. Na terenie zielonym znajduje się plac zabaw i boisko sportowe dla dzieci. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Brzozowiec

Sołtys: Paulina Zioła

Wieś położona w odległości 19 km od Namysłowa, typowo rolnicza, mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w 71 indywidualnych gospodarstwach rolnych. We wsi działa OSP oraz LZS. Wieś posiada świetlicę, boisko sportowe, przy którym wybudowano szatnię sportową oraz plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem w urządzenia zabawowe. Na terenie wsi zlokalizowane są: sklep ogólno-spożywczy, zakład pogrzebowy oraz stolarski zakład usługowy. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Bukowa Śląska

Sołtys: Violetta Rychlik

Położona 9 km na południowy-wschód od Namysłowa. Pierwotna nazwa wsi to "Boguchwałów", pochodząca od słowiańskiego imienia "Boguchwał". W średniowieczu w całości zgermanizowana i nazwana "Buchwalds Dorff". Na terenie wsi znajduje się zabytkowy murowany kościół pw. Św. Jakuba, pochodzący z przełomu XIV i XV w., gruntownie przebudowany w XVIII w. W kościele zachowały się kamienne płyty nagrobne, barokowe rzeźby i obrazy. Zachowały się też cztery kapliczki oraz barokowa figura Św. Jana Nepomucena. Na terenie wsi zlokalizowane jest przedszkole i punkt biblioteczny. Jest także zakład stolarski, auto-komis, skład opału, magazyn zbożowy oraz sklep spożywczo-przemysłowy. Wieś posiada cmentarz komunalny oraz dom przedpogrzebowy. Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w 54 indywidualnych gospodarstwach rolnych. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Głuszyna

Sołtys: Aneta Rutkowska

Położona 11 km na północny-wschód od Namysłowa. Nazwa pochodzi od wyrazu "głusza" (jako odludzie, pustkowie). Najstarsze zapiski, dotyczące wsi, pochodzą z 1300 r. Wieś występuje jako "Glussina". Wzmiankowany jest również kościół (1400 r.). Obecnie we wsi jest kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, zbudowany w latach 1842-1844, usytuowany na niewielkim wzniesieniu. W pierwszej połowie XX wieku mieszkańcy Głuszyny byli po połowie ewangelikami i katolikami. Wieś posiadała również dwie szkoły - ewangelicką i katolicką. W okresie wojennym okupant założył na terenie wsi obóz pracy przymusowej (w 1939 r.). Obóz mieścił się w barakach, przebywali w nim głównie Polacy. Obecnie Głuszyna jest największym sołectwem w Gminie Namysłów. Mieszkańcy zatrudnieni są w 169 indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach małej przedsiębiorczości, w ostatnich latach, powstał zakład produkcyjny, tartak i zakład wyrobu zniczy. We wsi jest przedszkole, gimnazjum a także Ochotnicza Straż Pożarna, bardzo dobrze funkcjonująca od 60 lat. Ponadto we wsi jest Ludowy Zespół Sportowy i Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś posiada cmentarz, dom przedpogrzebowy, boisko sportowe i szatnię sportową oraz plac zabaw. W listopadzie 1997 r. oddano do użytku, budowany w latach 1991-1997, Wiejski Dom Rekreacji i Sportu. Obiekt o kubaturze 6751,9 m3 zawiera halę sportową o wymiarach 20,26 x 30,00 m i wysokości 7,00 m, zaplecze socjalne, natryski, szatnie, zaplecze kuchenne. Sfera usług to: tartak i stolarnia, naprawa samochodów, usługi murarskie, skład opałowy, materiałów budowlanych i pasz treściwych, punkt skupu złomu, oraz trzy sklepy ogólno-przemysłowe i sklep spożywczy. Wieś przystąpiła w 1997 r. do programu "Odnowa wsi", stąd też uporządkowano wiele zagród, coraz bardziej widać dbałość mieszkańców o estetykę otoczenia (ukwiecone balkony, ciekawie zaprojektowane przydomowe ogródki). Kilka zagród brało udział w dorocznym konkursie "Piękna Zagroda" w latach 1996-1997. Osoby o wysokim autorytecie we wsi to: Michał Ilnicki, Zbigniew Mrugała oraz Kazimierz Fedunik. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Igłowice

Sołtys: Grzegorz Palamarz

Miejscowość położona w odległości 11 km na północny-wschód od Namysłowa. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1300 r. - "Haugendorf", nazwa prawdopodobnie pochodzi od niemieckiego imienia Hugo (Hugowice - Jugowice - Igłowice). Wieś jest typowo rolnicza, mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w 24 indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wieś jest zwodociągowania, posiada świetlicę wiejską, boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. We wsi jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Jastrzębie

Sołtys: Danuta Łukasiak

Położona 8 km na południe od Namysłowa, wieś wzmiankowana już w 1251 roku, jako "Jestrzembe" (od słowa jastrząb). We wsi znajduje się bezstylowy kościół p.w. Św. Wawrzyńca z 1826 roku z pięknym barokowym ołtarzem głównym. Do zabytków zaliczana jest także tzw. willa dworska, oranżeria, dom dworski, rządcówka dworska i dawna poczta. We wsi rosną okazałe dwa dęby szypułkowe, będące pomnikami przyrody. Na terenie jednostki wojskowej znajduje się pomnik poległych jeńców wojennych różnych narodowości. Mieszkańcy wsi zatrudnieni są w spółce rolnej "Jaspol". W 2012 roku oddano do użytku świetlicę. We wsi jest 16 indywidualnych gospodarstw rolnych. Na terenie wsi jest szkoła podstawowa, przedszkole, plac zabaw dla dzieci oraz jednostka wojskowa, w której pracuje znaczna część mieszkańców wsi. Usługi: zakład stolarski, ślusarski i dwa sklepy spożywcze. We wsi jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa.

Sołectwo Józefków

Sołtys: Jan Bereziński

Położona 6 km od Namysłowa. We wsi znajduje się zabytkowy dwór z przełomu XIX i XX wieku z pozostałością niewielkiego parku. Obiekt jest przykładem wiejskiej architektury dworskiej. Zachowany w dobrym stanie. Wieś jest  typowo rolnicza. We wsi są 24 indywidualne gospodarstwa rolne. Źródłem utrzymania mieszkańców jest w  praca w rolnictwie, część pracuje w zakładach pracy w Namysłowie. Oddany do użytku w 2001 roku zbiornik wodny "Michalice" stał się miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców gminy Namysłów. W zabytkowym dworku funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne. We wsi jest sieć: energetyczna, telefoniczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Sołectwo Kamienna

Sołtys: Ewa Wolska

Wieś położona jest 3 km od Namysłowa. Nazwa jej pochodzi od wyrazu "kamień". Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1300 roku - "Camenna sive Goswinsdorf". We wsi, otoczony drzewami, znajduje się kościół klasycystyczny, murowany z cegły p.w. Świętej Jadwigi, w którym przechowywane są relikwie Papieża Polaka Jana Pawła II. Obok kościoła usytuowany jest cmentarz, na którym jest neogotycka kaplica cmentarna, murowana, nakryta niskim dachem siodłowym, po generalnym remoncie w latach 1998-99. We wsi jest 88 indywidualnych gospodarstwach rolnych. Kamienna posiada wodociąg i kanalizację oraz dobrze rozbudowaną sieć telefoniczną z 1994 r. We wsi jest także szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci z Bukowy Śląskiej, Rychnowa, Igłowic i Woskowic Małych. W 2000 r. wybudowano w kierunku szkoły chodnik. W Kamiennej usytuowany jest Państwowy Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych. Usługi: sklep ogólno-spożywczy, zakład usług i wyrobów ślusarskich, warsztat usług samochodowych oraz skład materiałów budowlanych. Bliskie sąsiedztwo Namysłowa oraz pełne uzbrojenie terenu sprawiło, że typowo rolnicza wieś zmieniła swój charakter. Na dawnych polach uprawnych powstały atrakcyjne działki budowlane. Nowo wybudowaną drogą nad zalew „Michalice” połączono wieś z terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi. W roku 2013 przeprowadzono remont drogi krajowej, wybudowano rondo, chodnik dla pieszych oraz ścieżkę rowerową.

Sołectwo Kowalowice

Sołtys: Karol Jasiński

Wieś położona w odległości około 8 km od Namysłowa. Najstarsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1270 r. Wieś wówczas nosiła nazwę "Kowalowicz", następnie w 1353 r. - "Gaulowicz", a od XVII w. do 1939r. - "Kaulwitz". Z zapisów kronikarskich ustalić można, że Kowalowice stanowiły własność najpierw rodziny von  Salish, następnie von Siegroth. W roku 1805 przeszły w ręce rodziny Henckelvon Donnersmarck i w jej posiadaniu pozostały nieprzerwanie do 1939 roku. Po pałacu, który był własnością rodu, nie ma żadnych przekazów ikonograficznych. Obecna budowla jest niejednolita stylowo. Pałac otoczony jest parkiem, ze śladami kolistego podjazdu przed fasadą i częściowo jeszcze istniejącym stawem. W parku rosną do dzisiaj pojedyncze okazy starych drzew. W parku występują wzgórki widokowe - jeden z rosnącym pośrodku jaworem i drugi - otoczony wodą - z drewnianą kapliczką z końca XIX wieku. Granicę wschodnią parku stanowi szpaler grabowy, w pobliżu którego rosną ciekawe okazy dendrologiczne, a mianowicie stary platan klonolistny oraz wiąz szypułkowy. W parku przetrwało wiele gatunków drzew i krzewów. Od strony przysiółka Nowy Dwór rośnie okazały dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody. We wsi znajduje się także neogotycki kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w latach 1868-70 przez mistrza murarskiego Kricke z Namysłowa. W kościele znajduje się wiele cennych zabytków. Dzisiejsza wieś Kowalowice liczy około 106 gospodarstw. Wieś posiada Ochotniczą Straż Pożarną, działającą od 60 lat. Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z działalności rolniczej. We wsi są 3 sklepy branży ogólno-przemysłowej i spożywczej oraz mała kawiarnia. Ponadto mają tu swoją siedzibę drobne przedsiębiorstwa usługowe. Wiejskie obiekty użyteczności publicznej to: świetlica wiejska, remiza OSP, wiejski ośrodek zdrowia, punkt apteczny i weterynaryjny oraz plac zabaw dla dzieci. W 1997 roku Kowalowice przystąpiły do programu "Odnowa wsi", polegającego na waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu i architektury, usług i urządzeń zwiększających standard życia na wsi. W Kowalowicach w dniu 30 kwietnia 1997 r. dokonano wizji lokalnej z udziałem projektanta terenów zieleni. Ustalono, że dla wsi ważną sprawą jest rekonstrukcja zabytkowego parku o pow. 5,00 ha oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ciągu ulic Szkolnej, Parkowej i Lipowej oraz odbudowa cieków wodnych. W sołectwie jest sieć: energetyczna, telefoniczna i wodociągowa. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zakończenie budowy planuje się na rok 2014 r.

Sołectwo Krasowice

Sołtys: Piotr Hofbauer

Wieś położona jest 13 km od Namysłowa. Najstarsza wzmianka historyczna potwierdza istnienie wsi już w 1266 roku "Crasowicz". We wsi zachował się zabytkowy kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Jerzego, zbudowany około 1620 r. jako kościół ewangelicki. Przebudowany w 1852 r. drewniany, z barokowym wyposażeniem. Na uwagę zasługuje dzwon z 1657 r. Wieś ma charakter typowo rolniczy, mieszkańcy utrzymują się z pracy w 60 indywidualnych gospodarstwach rolnych, pozostali pracują w zakładach pracy w Namysłowie i okolicach. W 1997 roku zakończono telefonizację wsi oraz wybudowano wodociąg. Wieś posiada Ochotniczą Straż Pożarną (z 60-letnim stażem), świetlicę wiejską - remontowaną w latach 1997 - 1998 oraz przedszkole, plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe. We wsi jest także cmentarz z kaplicą przedpogrzebową. Sfera usług: zakład krawiecki, zakład ślusarski, dwa sklepy ogólno-spożywcze.

Sołectwo Ligota Książęca

Sołtys: Tomasz Rudzki

Wieś oddalona jest 16 km od Namysłowa. Historycznie wzmiankowana w XVI wieku jako "Gros Elgot". We wsi zachował się zabytkowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w 1844 r. w miejscu poprzedniego z XVI wieku. Na uwagę zasługuje neogotycki ołtarz z XVIII wieku pochodzący z Otyni z cudowną figurką Najświętszej Marii Panny. W sąsiedztwie kościoła przy drodze znajduje się granitowy krzyż przydrożny, zapewne średniowieczny. Wieś rolnicza z 72 gospodarstwami indywidualnymi. Wieś posiada przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, salę gimnastyczną, świetlicę wiejską i remizę OSP. Usługi to: wiejski ośrodek zdrowia, punkt usług rolniczych, 2 sklepy spożywczo-przemysłowe. W 1999 r. wybudowano we wsi oświetlenie drogowe. Wieś posiada sieć energetyczną i wodociąg. W 2000 r. wybudowano dom przedpogrzebowy oraz sieć telefoniczną i zatokę autobusową z wiatą. Od wielu lat, w dzień odpustu 15 sierpnia, w coraz liczniejszych grupach idą do Ligoty Książęcej piesze pielgrzymki.

Sołectwo Ligotka

Sołtys: Krzysztof Raduchowski

Wieś graniczy z Namysłowem (2 km). Historycznie wzmiankowana w 1300 r. jako "Elgotha sive Rythwinsdor Jezeronis". Nazwa oznaczała wieś założoną na tzw. nowym pniu, wolną na określony okres czasu od podatków. We wsi  jest 45 indywidualnych gospodarstw rolnych,  pozostali mieszkańcy pracują w pobliskim Namysłowie. Wieś jest zwodociągowania, stelefonizowana i posiada sieć energetyczną. W latach 1995-1996 wyremontowano drogę we wsi oraz świetlicę wiejską. W 1998 r. wymieniono instalację elektryczną w świetlicy oraz wyremontowano przystanek PKS. Wieś uporządkowała teren zielony wokół świetlicy, gdzie wybudowano plac zabaw dla dzieci wraz z altaną.

Sołectwo Łączany

Sołtys: Janusz Kubicki

Sołectwo oddalone jest 4 km od Namysłowa. Wieś założona prawdopodobnie w 1300 r. Pierwotna nazwa "Lanka", zaś od XVI w. "Łączany". We wsi znajduje się pałac, wzniesiony w latach 1853-54, w stylu późnego gotyku angielskiego, zwanego stylem Tudorów. Budynek pałacowy założony został na planie litery L. Jest to budowla z wieżą i tarasem. Przed pałacykiem rośnie lipa szerokolistna oraz wiąz szypułkowy, będące pomnikami przyrody. We wsi są 22 indywidualne gospodarstwa rolne i spółka rolna "IKAB-ROL". Wieś została stelefonizowana w 1996 r. posiada także sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. We wsi jest świetlica oraz boisko sportowe z prężnie działającym klubem sportowym LZS.

Sołectwo Michalice

Sołtys: Adam Maziak

Sołectwo położone jest w odległości 8 km od Namysłowa. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi pochodzą z 1288 r. - villa S. Michaelis, od XVI wieku występuje nazwa "Michalice" - wywodzi się od patrona miejscowego kościoła. I właśnie kościół, wzniesiony z fundacji proboszcza Jerzego Brzózki w 1614 r. rozsławia ta urokliwą, małą miejscowość. Wyjątkowo cenny kościół p.w. św. Michała Archanioła ma konstrukcję zrębową na kamiennej podmurówce. Najcenniejsze w kościółku są XVII - wieczne barokowe polichromie, pokrywające strop prezbiterium i naw. Kościół jest jednym z cenniejszych zabytków tego typu  w skali kraju. W otoczeniu kościoła znajduje się piękny, mały cmentarz, plebania z gniazdem bociana na dachu, ładne zagospodarowana zieleń i mini staw. Michalice dziś liczą 20 indywidualnych gospodarstw rolnych. Z uwagi na budowę zbiornika retencyjnego w Michalicach, większość łąk została zalana, a co za tym idzie nastąpiła zmiana charakteru wsi. Powstały tereny usług, sportu i rekreacji, na których wybudowano wiele domków letniskowych. Zbiornik spełnia funkcję wypoczynkowo - rekreacyjną nie tylko dla mieszkańców Gminy Namysłów. Na akwenie można uprawiać sporty wodne, wędkować (zarybiony jest różnymi gatunkami ryb). Teren wokół zbiornika stanowi doskonałe siedlisko dla ptaków, bobrów i wydry. Wieś posiada sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną, wybudowaną w 1994 r. oraz kanalizacyjną.

Sołectwo Mikowice

Sołtys: Piotr Boczar

Sołectwo położone jest 17 km od Namysłowa. Nazwa wsi pochodzi od imienia Mikołaj ("Willa Mikowicz" - 1295 r.). We wsi znajdują się ruiny dworu, zbudowanego zapewne w XVII wieku. W otoczeniu niewielki park krajobrazowy z aleją grabową i owalnymi polanami. W parku występują rzadkie okazy drzew - magnolia japońska i platanowce. Wieś typowo rolnicza, mieszkańcy utrzymują się z pracy w 78 indywidualnych gospodarstwach rolnych. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, klub sportowy LZS. Na boisku sportowym znajduje się nowoczesna szatnia sportowa. Strefa usług: piekarnia, sklep spożywczy. Wieś posiada sieć energetyczną i wodociągową, w 2000 r. wybudowano sieć telefoniczną. We wsi znajduje się świetlica wiejska, remiza OSP, plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe z nowoczesnym zapleczem (szatnie, umywalnie, pomieszczenia dla sportowców).

Sołectwo Minkowskie

Sołtys: Anna Czelusta

Sołectwo odległe od Namysłowa o 15 km. Osada założona około 1300 roku, nazwa prawdopodobnie pochodzi od nazwiska właściciela "Minkowsky". We wsi znajduje się jeden z piękniejszych na ziemi namysłowskiej pałac rokokowy, wybudowany  w latach 1765-84 pod wpływem poczdamskiej szkoły architektonicznej. Zdobiony ornamentami barokowymi. Pałac otoczony jest pięknym parkiem z polana i przepływającym strumieniem. W obrębie parku znajduje się kaplica grobowa wzniesiona w 1873 r. W lesie okalającym wieś rosną trzy dęby szypułkowe, będące pomnikami przyrody. Obecna wieś to 63 indywidualnych gospodarstw rolnych. Liczna grupa dorosłych mieszkańców jest zatrudniona w sąsiednich Rogalikach - w tartaku oraz w Jelczu - Laskowicach. Wieś posiada świetlicę, szatnię sportową boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Jest także cmentarz, wokół którego wykonano nowe ogrodzenie oraz dom przedpogrzebowy, wyposażony w katafalk chłodniczy. W 2000 r. wybudowano sieć łączności telefonicznej.

Sołectwo Niwki

Sołtys: Piotr Kowal

Sołectwo położone jest w odległości 12 km od Namysłowa. Według zapisów historycznych powstałe w 1845 r., pierwotnie "Niwa". W przyległym do wsi lesie występuje drzewostan modrzewiowy, a także ciekawy fragment drzewostanu z udziałem brzozy grabolistnej, orzesznika pięcioklapowego i fragment drzewostanu dębu z domieszką daglezji i świerka. We wsi jest 21 indywidualnych gospodarstw rolnych. Wieś jest zwodociągowana. W roku 1996 wykonano modernizację drogi transportu rolnego Niwki - Przeczów. W 2000 r. wybudowano sieć łączności telefonicznej. Na terenie zielonym w centrum wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci i altana z grillem.

Sołectwo Nowe Smarchowice

Sołtys: Ewa Szewczuk

Wieś pochodzi prawdopodobnie z XIII wieku, nazwa wywodzi się od nazwy osadniczej "Smarkowicz" lub "Smarkewitz". Wieś położona około 8 km od Namysłowa. Mieszkańcy utrzymują się z pracy w 73 indywidualnych gospodarstwach rolnych. Usługi: sklep spożywczy. W 1996 r. wieś została stelefonizowana, a w 1999 r. oddano do użytku wodociąg. We wsi jest świetlica wiejska, plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe.

Sołectwo Nowy Folwark

Sołtys: Łukasz Wróblewski

Sołectwo Objazda

Sołtys: Paweł Anuszkiewicz

Sołectwo Pawłowice Namysłowskie

Sołtys: Alicja Śpiewak

Sołectwo Przeczów

Sołtys: Kazimierz Pękał

Sołectwo Rychnów

Sołtys: Patrycja Rudnicka

Sołectwo Smarchowice Małe

Sołtys: Andrzej Sarnat

Sołectwo Smarchowice Śląskie

Sołtys: Tadeusz Wereszczyński

Sołectwo Smarchowice Wielkie

Sołtys: Mariusz Sabok

Sołectwo Smogorzów

Sołtys: Wioleta Grzelak

Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Śląsku, związana jest z nią legenda o smoku smogorzowskim, który napadał na bezbronną ludność. Jan Długosz  podaje, że istniała tutaj siedziba biskupów wrocławskich od 966 do 1041 roku. W 970 roku został zbudowany w Smogorzowie pierwszy na Śląsku kościół, który później spłonął. Obecnie istnieje nowy kościół  neogotycki z późno-barokowym wyposażeniem. W murze otaczającym kościół wmurowana jest płyta nagrobna Jana v. Munsterberg, renesansowa, kamienna z płaskorzeźbą rycerza i czterema kartuszami herbowymi. Na cmentarzu, w miejscu poprzedniego kościoła, znajduje się krypta, określana wg tradycji miejscem spoczynku czterech pierwszych biskupów wrocławskich. Opodal leży głaz narzutowy, granitowy, zwany "Kamieniem Św. Jadwigi". We wsi znajduje się  także zabytkowy spichlerz folwarczny z początku XIX wieku, murowany z cegły, dwukondygnacyjny, w całości otynkowany. W sołectwie jest gimnazjum i przedszkole. We wsi bardzo dobrze działa OSP (z 60-letnim stażem). Jest remiza OSP, świetlica wiejska oraz kaplica cmentarna. Sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna. Usługi: 2 sklepy spożywcze, 1 tartak, 1 zakład stolarski. We wsi jest 75 indywidualnych gospodarstwach rolnych, sporo dorosłych mieszkańców to renciści i emeryci. W 2013 roku przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej.

Sołectwo Woskowice Małe

Sołtys: Marcin Biliński

Sołectwo oddalone jest 13 km od Namysłowa. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od patrona miejscowego kościoła - Św. Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XIV wieku. Obecny kościół p.w. Św. Wawrzyńca, pochodzący z XVI wieku usytuowany jest w kręgu starych lip. Wnętrze kościoła pokryte jest neobarokową polichromią. Bardzo bogate jest jego wyposażenie, szczególnie ambona i chrzcielnica oraz piękna snycerka  drzwi. We wsi znajduje się również pałac z XVIII wieku o konstrukcji szkieletowej, z neogotyckim wystrojem i klasycystycznym gankiem od frontu. Obok pałacu usytuowany jest park krajobrazowy z wieloma gatunkami drzew i krzewów ozdobnych, m.in. dąb szypułkowy, katalpa okazała, sosna czarna i choina kanadyjska. W pomieszczeniach pałacu mieści się Zakład Leczenia Odwykowego. Obiekty we wsi to: świetlica, kaplica cmentarna, cmentarz i boisko sportowe. Usługi: 2 sklepy spożywcze. We wsi są 34 indywidualne gospodarstwa rolne oraz spółka rolna "PLON".

Sołectwo Ziemiełowice

Sołtys: Piotr Kocańda

Sołectwo położone jest 5 km od Namysłowa. Osada powstała około 1300 roku jako "Zemilwicz". Już w średniowieczu istniał tu dwór ziemiański. W roku 1898 wybudowano pałac w typie eklektycznym, który zachował się do dzisiaj, wraz z otaczającym go parkiem. Niektóre drzewa pochodzą jeszcze z XVIII wieku m.in. okazała lipa o obwodzie 400 cm i potężny platan o obwodzie 500 cm. We wsi zachował się także zabytkowy kościół, z gotyckimi murami. Obiekty we wsi to świetlica i remiza OSP. Usługi: tartak, 2 sklepy wielobranżowe, 1 sklep spożywczy. We wsi jest 41 indywidualnych gospodarstwach rolnych. Znaczna część mieszkańców zatrudniona jest poza rolnictwem. Na terenie sołectwa jest składowisko odpadów komunalnych. Sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, kanalizacyjna.

Sołectwo Żaba

Sołtys: Aneta Szymczykowska

Osada powstała około 1660 roku od wyrazu "żaba". Mieszkańcy wsi twierdzą, że po I wojnie światowej teren był podmokły i zamieszkały przez niezliczone ilości żab. We wsi jest drewniana dzwonnica z 1871 roku z krzyżem kowalskiej roboty na szczycie. W pobliskim lesie jest usytuowany tzw. rogalski młyn drewniany prawdopodobnie z 1800 roku. W okolicy wsi rosną pomniki przyrody - relikty dawnej puszczy, np. 200 letni wiąz polny oraz wiele ciekawych okazów drzew. Obiekty: kościół i cmentarz. Usługi: sklep spożywczy. Mieszkańcy wsi to w połowie renciści i emeryci, we wsi jest 26 gospodarstw rolnych. Sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna. W okolicy młyna znajduje się staw rybny oraz użytek ekologiczny - siedlisko roślinności bagiennej, płazów i gadów.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane