×
Wyszukaj w serwisie

Honorowy Obywatel Namysłowa

Tytuł został ustanowiony w 1994 roku Uchwałą Nr XXXV/291/94 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 kwietnia 1994 roku w sprawie ustanowienia tytułu "HONOROWY OBYWATEL NAMYSŁOWA".

Ryszard Zembaczyński

Wojewoda Opolski w latach 1990-98. Za jego przyczyną gmina uzyskała pomoc przy rozbudowie infrastruktury technicznej skutkującą rozwiązaniami organizacyjnymi oraz zewnętrznym zasilaniem finansowym. Tytuł nadano Uchwałą Nr XXXVI/305/94 z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Edward Łęczycki

Dyrektor Zakładu Telekomunikacji Polskiej S.A. Aktywnie wspierał działania gminy mające na celu przełamanie bariery telekomunikacyjnej, stanowiące zasadnicze ograniczenie w rozwoju gminy. Dzięki tym poczynaniom Namysłów znalazł się wśród miast o wysokim wskaźniku telefonizacji. Tytuł nadano Uchwałą Nr XXXVI/305/94 z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Zbigniew Figas

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współtwórca infrastrukturalnych osiągnięć gminy w ochronie środowiska. Tytuł nadano Uchwałą Nr X/92/95 z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Theo Schöller

Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Schöller Holding Gmbh&Co KG. W latach 1992-94 wybudowano na terenie miasta fabrykę lodów, dającą 200 miejsc pracy. Tytuł nadano Uchwałą Nr XII/119/95 z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Zbigniew Górzyński

Prezes firmy "Doltel"S.A. Od 1993 roku aktywnie opiekuje się Domem Dziecka, dzięki czemu placówka została doposażona w sprzęt, a dzieci uzyskały nowe możliwości nauki i wolnego spędzania czasu. Tytuł nadano Uchwałą Nr XX/213/96 z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Bolesław Pustelnik

Dyrektor Oddziału Południowego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Opolu. W latach 1996-2001 ściśle współpracował z gminą. Dzięki jego postawie i dużemu zaangażowaniu w gminie zlikwidowano zagrożenia komunikacyjne, poprawiono bezpieczeństwo pieszych. Wszystko to za sprawą inwestycji finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. Tytuł nadano Uchwałą Nr XXX/431/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Irena Szewińska

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Z Namysłowem związana od 1998 r. od momentu nadania tytułu "Honorowego Prezesa Klubu" NKS - Namysłów (wcześniej Browar-Scholler Namysłów). Wykazała duże zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność klubu. Najwybitniejsza polska sportsmenka, lekkoatletka, specjalizująca się w biegach sprinterskich. Pięciokrotnie brała udział w igrzyskach olimpijskich. Dziesięciokrotnie biła rekordy świata. Jako pierwsza kobieta osiągnęła wynik poniżej 50 s w biegu na 400 m. Zdobywała wielokrotnie medale ważnych światowych imprez lekkoatletycznych, w tym igrzysk olimpijskich (3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale) oraz mistrzostw Europy (10 medali na otwartym stadionie i 3 w hali). Dzięki jej aktywnej współpracy namysłowska młodzież korzystała ze zgrupowań sportowych PZLA, w wyniku czego zdobywała czołowe miejsca w Lidze Juniorów w kraju. Tytuł nadano Uchwałą Nr XXI/154/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Włodzimierz Gryglewicz

W roku 2008 prezes firmy farmaceutycznej Polpharma ze Starogardu Gdańskiego a w latach 90-tych dyrektor fabryki lodów Schöller w Namysłowie. Jako dyrektor fabryki wspierał finansowo namysłowską lekkoatletykę. Tytuł nadano Uchwałą Nr XX/202/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Tadeusz Szulc

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu. Od kilku lat współpracuje z gminnym samorządem. To dzięki jego zaangażowaniu Gmina Namysłów jako pierwsza gmina w Polsce przejęła na własność czynny dworzec kolejowy, który został odremontowany. Tytuł nadano Uchwałą Nr XII/131/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa".

Józef Pinior

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 1980 r. był działaczem NSZZ "Solidarność". Zasłynął uratowaniem przed Służbą Bezpieczeństwa związkowych 80 milionów złotych - na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Został ogłoszony przez Amnesty International więźniem sumienia. Był m.in. posłem Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009) oraz senatorem RP VIII kadencji (2011-2015). Jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Józef Pinior swe związki z Namysłowem datuje od lat 80. XX wieku. Był jednym z inspiratorów i uczestników 2 spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności", które odbyły się w marcu i październiku 1983 r. w Domu Parafialnym Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Prócz Józefa Piniora pojawili się na nich m.in.: Eugeniusz Szumiejko, Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Marek Muszyński i Jan Krzysztof Bielecki. Będąc jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Polsce, właśnie tu, w miejscowej Parafii, dzięki postawie Kardynała Henryka Gulbinowicza i Księdza Prałata Aleksandra Matyki (ówczesnego proboszcza), mógł zawrzeć 19 marca 1983 r. związek małżeński z Marią Chojnacką. Wtedy dla nas, namysłowian, był symbolem patriotyzmu, odwagi, działania na rzecz innych.

Po 1989 r. wielokrotnie odwiedzał i nadal odwiedza naszą lokalną społeczność. Tu ma licznych przyjaciół, z którymi wciąż pomaga nam lepiej rozumieć słowa: "wolność", "demokracja", "wolność słowa", "pluralizm polityczny". Tu spotyka się z młodzieżą namysłowskich szkół, chętnie uczestniczy w wielu wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i patriotycznym. 29 czerwca 2013 r. wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy "Solidarności" (ulokowanej przy bocznym wejściu kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła), upamiętniającej działalność namysłowskiej konspiracji lat 80. XX wieku. Swoją obecnością, w sposób wyjątkowy, uświetnił również obchody 25-lecia samorządności w Gminie Namysłów, które miały miejsce 29 sierpnia 2015 r. Józef Pinior od lat jest dla nas bliskim przyjacielem i wzorem dla kolejnych pokoleń.

Lech Wałęsa

Jeden z najsłynniejszych Polaków XX wieku. Przewodniczący i współzałożyciel NSZZ Solidarność, w latach 1990 - 1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat pokojowej Nagrody Nobla. Jako pierwszy Polak zdobył w 1981 roku tytuł Człowieka Roku magazynu "Time".

Lech Wałęsa był jednym z przywódców strajku w grudniu 1970 roku. W 1980 roku stanął na czele Komitetu Strajkowego w stoczni Gdańskiej . 31 sierpnia 1980 roku Lech Wałęsa podpisał porozumienia sierpniowe. W tym okresie był pod szczególnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa PRL. Już we wrześniu 1980 roku Wałęsa stanął na czele tworzących się niezależnych związków zawodowych, w następnym roku stając się ich przywódcą. W tym czasie Solidarność liczyła ok 10 milionów członków. Podczas wprowadzonego pod koniec 1981 roku stanu wojennego został internowany. Odosobnienie trwało do 1983 roku. W tym samym roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Nie zaprzestał działalności pomimo formalnej delegalizacji NSZZ Solidarność. Do końca lat 80 był inwigilowany przez służby PRL, co nie przeszkodziło mu w utrzymywaniu kontaktu z zakonspirowanymi strukturami związku.

W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W 1990 roku Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd sprawował do 1995 roku.

Na świecie Lech Wałęsa postrzegany jest jako jeden z najwybitniejszych Polaków. Otrzymał dziesiątki międzynarodowych odznaczeń, orderów oraz nagród z niemal każdego kraju na świecie.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane