×
Wyszukaj w serwisie

Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów

Tytuł został ustanowiony w 2000 roku Uchwałą Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów", zmienioną Uchwałą Nr XX/146/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Władysław Dziedzic

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Adam Sobczyszyn

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Zdzisław Promny

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Jan Nowojski

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Maria Karaban

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Halina Komar

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Leon Przybylski

Uchwała Nr XXX/430/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Stanisław Jackiewicz

Uchwała Nr XLIII/517/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Bronisław Kolbuch

Uchwała Nr XLIII/518/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Marian Nehrebecki

Uchwała Nr XLIII/519/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Danuta Kula

Uchwała Nr XLIII/520/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Mieczysław Szymaszek

Uchwała Nr XLIII/521/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Aleksandra Patelska

Uchwała Nr XLIII/522/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Stefan Porada

Uchwała Nr XLIII/523/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Piotr Juzak

Uchwała Nr XLIII/524/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Kazimierz Antoni Drapiewski

Uchwała Nr XLIII/525/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Mirosław Wójciak

Uchwała Nr XLIII/526/02 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Władysław Andrzej Dzwoniarek

Uchwała Nr XXXVII/354/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Antoni Szczepan Szydłowski

Uchwała Nr XXXVII/355/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Stanisław Małyszka

Uchwała Nr VII/66/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Krystyna Lupa

Uchwała Nr X/99/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Tadeusz Wójcicki

Uchwała Nr XVI/192/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Barbara Leszczyńska

Uchwała Nr XXV/328/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Eugeniusz Odoj

Uchwała Nr XXVI/341/14 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Zofia Bachrynowska

Uchwała Nr 59/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Janusz Klimaszewski

Uchwała Nr 109/VII/15 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Zbigniew Nytko

Uchwała Nr 125/VII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Anna Kos

Uchwała Nr 143/VII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Annie Kos.

Ks. prałat Aleksander Matyka

Uchwała Nr 183/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce.

Krystyna Pacholik

Uchwała Nr 251/VII/16 z dnia 26 września 2016 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Krystynie Pacholik

Michał Stadniczuk

Uchwała NR 612/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi

Krystian Brzozowski

Uchwała NR 803/VII/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Krystianowi Brzozowskiemu

Andrzej Tomczyk

Uchwała NR 850/VII/18 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Andrzejowi Tomczykowi

Teresa Ceglecka-Zielonka

Uchwała NR 372/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce.

Kazimierz Szelągiewicz

Uchwała NR 374/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi.

Wiesław Moliński

Uchwała NR 375/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Wiesławowi Molińskiemu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane