×
Wyszukaj w serwisie

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne.jpeg
"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" - ta staropolska sentencja w przypadku Ziemi Namysłowskiej, znakomicie oddaje istniejącą sytuację na krajowym rynku turystycznym. Ziemia Namysłowska to dotychczas nieznany, a przecież bardzo atrakcyjny teren turystyczny. Dobrze zachowane środowisko naturalne harmonizuje z licznymi zabytkami architektury, pamiątkami historycznymi, śladami martyrologii i innymi świadectwami po poprzednich pokoleniach.

Ziemia Namysłowska znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Wrocławia, między Oleśnicą a Kluczborkiem, na pograniczu Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski. Właśnie to położenie wraz z charakterystycznymi cechami pogranicza przesądzają o atrakcyjności turystycznej Ziemi Namysłowskiej. To tutaj zobaczymy wyjątkową obfitość dworków, pałaców i wiejskich parków oraz murowanych kapliczek i drewnianych krzyży, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie miłośników historii i zabytków kultury materialnej, przyrodników, myśliwych, wędkarzy i zbieraczy runa leśnego a także pasjonatów hippiki, czyli wszystkich tych, którzy nie są obojętni na dziedzictwo kulturowe i  piękno przyrody naszego kraju.

Gmina Namysłów położona jest w północnej części województwa opolskiego na Równinie Oleśnickiej na wysokości od 137 do 194 m n.p.m. Swoim terytorium obejmuje znaczny obszar prawego pobrzeża Odry zamkniętego na północy Wałem Trzebnickim a na wschodzie Wysoczyzną Wieruszowską. Południową granicę gminy Namysłów stanowi Stobrawa i dolina Odry.

Krajobraz tego obszaru jest starszy od ostatniego zlodowacenia i ma charakter moreny dennej. Powierzchnia, pierwotnie bardziej urozmaicona, została przez płynące wody zrównana, a sama struktura moreny uległa spiaszczeniu na skutek wymycia z niej drobniejszych składników gliniastych. Jako obszary żyźniejsze wyróżnia się tereny lessowe lub te w obrębie których morena denna została mniej przemyta i zachowała swój gliniasty charakter. Północna część to niemal bezleśna równina urozmaicona wyraźnie zaznaczonymi dolinami Widawy i jej dopływu Studnicy. Południowa część ma charakter nieco falistych i płaskich równin, urozmaiconych wzniesieniami wydmowymi. Ten fragment jest częścią obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Lasy Stobrawsko-Turawskie.

Centralną arterią wodną Równiny Oleśnickiej jest wspomniana wyżej rzeka Widawa, uchodząca do Odry na wysokości Wrocławia. Nie posiada ona znaczenia komunikacyjnego, ale od najdawniejszych czasów wpływa na kierunki komunikacji lądowej. Źródła rzeki znajdują się we Wzgórzach Trzebnickich na wysokości 204 m n.p.m. Dogodne położenie w pobliżu trasy A-8 Wrocław-Warszawa oraz A-4 Wrocław-Opole-Katowice pozwala na dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane