×
Wyszukaj w serwisie

Herb, flaga i logo gminy Namysłów

Herb gminy Namysłów.jpeg
Flaga pionowa gminy Namysłów.jpeg
Herbem gminy jest wizerunek orła czarnego (dolnośląskiego), z głową zwróconą w lewo, ściętego w poziomie (bez ogona i szponów), z sierpową przepaską przez piersi i skrzydła, koloru białego, na żółtym polu prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Pod orłem widnieje sześcioramienna gwiazda koloru czerwonego.

Flaga prostokątna pozioma: prostokątny płat tkaniny o barwach czerwieni, czerni, żółci i bieli, ułożonych w pionie, w kolejności od drzewca - czerwień, w kształcie trapezu, o dwóch kątach prostych, pas czerni, przylegający do czerwonego trapezu i pas żółty o podwójnej szerokości pasa czarnego. Reszta flagi, stanowiąca 1/2 jej długości jest barwy białej. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 1:2.

Flaga pionowa z herbem: prostokąt o barwach flagi poziomej, pośrodku białej, górnej części flagi, umiejscowiony jest herb Gminy.

Regulamin używania herbu i flagi Gminy Namysłów

§ 1

 1. Herb Gminy umieszczony jest na stałe:
  1. Na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego,
  2. W gabinecie Burmistrza, w sali ślubów i w sali obrad Rady.
 2. Herb Gminy może być umieszczony na granicach administracyjnych Gminy, przy głównych drogach dojazdowych.

§ 2

 1. Flaga Gminy używana jest podczas wszystkich uroczystości państwowych i lokalnych oraz referendów i wyborów władz samorządu terytorialnego, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:
  1. Obrad sesji Rady Miejskiej,
  2. Dni Namysłowa,
  3. Dnia Samorządu Terytorialnego,
  4. Dożynek Gminnych,
 2. Podczas świąt, uroczystości i wydarzeń, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pkt. 4 barwami gminnymi oflagowane są następujące obiekty:
  1. Budynki stanowiące siedzibę władz Gminy,
  2. Budynki jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. Place i ulice miasta,
  4. Lokale wyborcze w okresie wyborów i referendów,
 3. Oflagowaniu stałemu podlega budynek stanowiący siedzibę władz Gminy

 

Logo promocyjne i System Identyfikacji Wizualnej Gminy Namysłów to zestaw reguł oraz standardów komunikacji wizualnej mający na celu kształtowanie spójnego, czytelnego, konsekwentnego i pożądanego wizerunku. Spójny wizerunek pomaga definiować tożsamość gminy, pozycjonuje i wpływa na odbiór komunikatów kierowanych do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Logo funkcjonować będzie obok podstawowych znaków urzędowych Namysłowa: herbu, flagi i pieczęci.

Obecność logo jest konieczna na wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, publikowanych zarówno bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu Gminy Namysłów oraz jednostki miejskie, jak i pośrednio – przez partnerów wszelkich wydarzeń, działań informacyjno-reklamowych, etc., którzy w jakiejkolwiek formie korzystają ze wsparcia Urzędu Gminy Namysłów, lub są z nim powiązani (finansowo lub organizacyjnie).

Logo Namyslow Accepted 2021.jpeg

System Identyfikacji Wizualnej Gminy Namysłów 

Wniosek o wydanie zgody na używanie logo Gminy Namysłów 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane