RODO - więcej informacji na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Namysłowie (klauzula informacyjna RODO)  |  Dotacje do wymiany źródła ciepła - więcej informacji na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

×
Wyszukaj w serwisie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów

Urząd Miejski w Namysłowie uprzejmie informuje, że wszystkie miejscowości gminy Namysłów oraz miasto Namysłów posiadają aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie ma potrzeby składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu celu publicznego.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 03.80.717). Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Akty prawne:

  • Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  • Uchwała Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (rozmiar: 56,7 MB)
  • Uchwała Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane