Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Teren nr 1 - ul. Oleśnicka, Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

Położenie terenu inwestycyjnego przy ul. Oleśnickiej.jpeg

Położenie:

Namysłów, ul. Oleśnicka

Powierzchnia całkowita nieruchomości:

6,3110 ha

Działki wchodzące w skład Podstrefy:

 • Nr Dz. 10/3 - 1,1921 ha,
 • Nr Dz. 11/2 - 3,9691 ha,
 • Nr Dz. 12/33 - 1,0516 ha,
 • Nr Dz. 756/2 - 0,0982 (rów).

Właściciel:

Gmina Namysłów

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę przemysłową, bazy, składy, magazyny.

Charakterystyka działki:

 • Działka położona jest w zachodniej części miasta, poza sferą zabudowy,
 • Kształt działki - trapezowy,
 • Grunt rolny nieużytkowany.

W pobliżu oferowanego terenu znajduje się zakład produkcyjny Néstlé-Polska - producent lodów oraz duńska firma VELUX - producent okien.

Połączenia transportowe:

Teren położony jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze wojewódzkiej 451 Wrocław-Namysłów. Szerokość drogi wynosi 7 m. Odległość terenu od drogi krajowej 39 - 2 km, od autostrady A-4 - 45 km. Teren położony jest bezpośrednio przy linii kolejowej Wrocław-Kluczbork. Istnieje więc możliwość budowy bocznicy kolejowej. Stacja PKP - 2 km od działki.

Infrastruktura terenu inwestycyjnego przy ul. Oleśnickiej.jpeg

Infrastruktura:

 • Energia elektryczna: Na działce.
  Na terenie zlokalizowana jest sieć energetyczna wysokiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej w ilości 4,0 MW zapewniona jest z istniejącej sieci energetycznej 15 kV. Istnieje możliwość dostawy 6,6 MW mocy pod potrzeby przyszłych inwestorów.
 • Gaz: Na działce.
  Namysłów posiada gaz ziemny wysokometanowy GZ/50. Przez teren przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 160 mm, dostawca zapewnia minimalne ciśnienie 80,0 kPa, maksymalne 300,0 kPa, które w pełni pokryje potrzeby inwestorów.
 • Woda: Przy granicy działki o średnicy 200 mm.
  Pobór wody do celów socjalnych i przemysłowych z sieci miejskiej. Dla  terenu zapewnione są dostawy wody w ilości  2000 m3/ dobę i ciśnieniu 3,5 bar, które w pełni zaspokoją potrzeby inwestorów.
 • Kanalizacja sanitarna: Przy granicy działki o średnicy 250 mm.
  Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w pobliżu terenu przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie ok. 2 km. Miasto Namysłów jest w całości skanalizowane. Oczyszczalnia posiada rezerwy na przyjęcie 800 m3/dobę, które w pełni zaspokoją potrzeby inwestorów.
 • Kanalizacja deszczowa: Istnieje możliwość przejęcia podczyszczonych wód deszczowych do gminnego rowu melioracyjnego.
 • Sieć telefoniczna: Na działce.
  Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska SA, która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie. Taryfy i ceny są negocjowane i zależą od liczby klientów biznesowych, wymagań przesyłu-transferu danych. Na terenie Gminy Namysłów zlokalizowane są 4 nadajniki telefonii bezprzewodowej systemu Era GSM, Polkomtel S.A., PKT Centertel, Plus GSM. które zaspakajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane