×
Wyszukaj w serwisie

Teren nr 2 - ul. Łączańska

Położenie terenu inwestycyjnego przy ul. Łączańskiej.jpeg

Położenie:

Namysłów, ul. Łączańska

Powierzchnia całkowita nieruchomości:

55,7701 ha

Działki:

Teren składa się z dwóch działek o powierzchni: 42,6701 ha i 13,10 ha.

 • Dz. nr 581/3 - 3,14 ha,
 • Dz. nr 12/18 - 1,4852 ha,
 • Dz. nr 12/23 - 2,2121 ha,
 • Dz. nr 12/24 - 1,1467 ha,
 • Dz. nr 12/26 - 0,822 ha,
 • Dz. nr 12/27 - 0,0803 ha,
 • Dz. nr 12/28 - 0,7066 ha,
 • Dz. nr 12/29 - 32,9172 ha,
 • Dz. nr 14 - 13,10 ha,
 • Dz. nr 87/1 - 0,16 ha (droga).

Właściciel:

Gmina Namysłów

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną oraz hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie związanym z prowadzoną działalnością o pow. nie większej niż 100 m2. Dodatkowo na terenie istnieje możliwość budowy, przebudowy urządzeń i instalacji telefonii komórkowej emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,3 MHz do 300 000 MHz.

Charakterystyka działki:

Teren położony jest poza sferą zabudowy. Grunt częściowo użytkowany - 37,098 ha. W pobliżu oferowanego terenu znajdują się dawne Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego IKEDA.

Połączenia transportowe:

Teren położony jest bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1117 Namysłów - Ziemiełowice. Szerokość drogi wynosi 5 m. Istnieje możliwość wykonania bezpośrednich zjazdów z drogi powiatowej. Odległość terenu od drogi krajowej 39 - 2 km, od autostrady A-4 - 45 km. Teren położony jest w pobliżu linii kolejowej Wrocław - Kluczbork i Namysłów - Opole, która to drożna jest do Jastrzębia. Stacja kolejowa Namysłów - 2 km od terenu. Najbliższa bocznica na dworcu kolejowym w Namysłowie - 2,5 km od terenu.

Infrastruktura terenu inwestycyjnego przy ul. Łączańskiej.jpeg

Infrastruktura:

 • Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną wymaga budowy linii kablowej długości ok. 3 km. Po wybudowaniu linii kablowej 15 kV, dostępna moc 6,6 MW.
 • Gaz: Odległość przyłącza do granicy działki wynosi ok. 1500 m. Namysłów posiada gaz ziemny wysokometanowy GZ/50.
 • Woda: Pobór wody do celów socjalnych i przemysłowych możliwy z sieci miejskiej po wykonaniu przyłącza długości 1600 m. Dostępna objętość 800 m3/dobę.
 • Kanalizacja sanitarna: Przez teren przebiega kolektor tłoczny o średnicy 140 mm. Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, położonej ok. 3 km od terenu. Miasto Namysłów jest w całości skanalizowane. Oczyszczalnia posiada rezerwy na przyjęcie 800 m3/dobę, które w pełni zaspokoją potrzeby inwestora.
 • Kanalizacja deszczowa: Odprowadzanie wód deszczowych podczyszczonych jest możliwe do istniejących rowów melioracyjnych.
 • Sieć telefoniczna: Przy granicy działki, w drodze powiatowej nr 1117.
 • Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska SA, która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie. Taryfy i ceny są negocjowane i zależą od liczby klientów biznesowych, wymagań przesyłu - transferu danych. Na terenie Gminy Namysłów zlokalizowane są 4 nadajniki telefonii bezprzewodowej systemu Era GSM, Polkomtel S.A., PKT Centertel, Plus GSM, które zaspakajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane