×
Wyszukaj w serwisie

Dotacje do wymiany źródła ciepła

Burmistrz Namysłowa ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację celową na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.

Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty będące właścicielami lub współwłaścicielami oraz najemcami (za zgodą właściciela) lokalu lub budynku mieszkalnego położonego na terenie gminy Namysłów.

Na co udzielana jest dotacja?

Dofinansowaniem objęte są zadania inwestycyjne wykonane w budynkach mieszkalnych lub częściach budynków będących lokalami mieszkalnymi, polegające na demontażu dotychczasowego węglowego źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej i wymianie na jedno spośród niżej wymienionych:

 1. kotły opalane paliwem stałym (biomasa - w tym drewno, ekogroszek);
 2. kotły gazowe;
 3. kotły na lekki olej opałowy;
 4. piece zasilane prądem elektrycznym;
 5. podłączenie do sieci ciepłowniczej;

wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem zadania inwestycyjnego.

Wysokość dotacji?

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

 1. 4 800,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
 2. 2 800,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na kotły opalane paliwem stałym, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
 3. 2 000,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

Co należy zrobić aby otrzymać dotację?

 1. wypełnić i złożyć do Burmistrza Namysłowa wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru zamieszczonego poniżej wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. podpisać umowę o udzielenie dotacji;
 3. zrealizować inwestycję zgodnie ze złożonym wnioskiem, umową o udzielenie dotacji oraz zapisami Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów;
 4. wypełnić i złożyć do Burmistrza Namysłowa sprawozdanie z wykorzystania dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

DLA INWESTYCJI WYKONANYCH PRZED DNIEM PODPISANIA UMOWY DOTACJA NIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA!

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o dotację celową na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.
 2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.
 3. Uchwała Nr 645/VII/2017 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 4. Zarządzenie Nr 440/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, II piętro pok. 17 budynek B lub pod numerem telefonu 77 4190 346.

Zapraszam do korzystania z programu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane