Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin

Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych terapeutów i radcę prawnego, którzy pełnią dyżury według harmonogramu:

 • poniedziałek, w godz. 11:00 - 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin - Krzysztof Ryłko, tel. 606340314,
 • poniedziałek, w godz. 16:30 - 19:30 - dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin - Krzysztof Zabłocki, tel. 694523153,
 • wtorek, w godz. 16:00 - 19:00 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - Dariusz Skrok, tel. 660481985,
 • środa, w godz. 11:00 - 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin - Krzysztof Ryłko, tel. 606340314,
 • środa, w godz. 17:00 - 20:00 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - Maria Chwołka, tel. 604903262,
 • czwartek, w godz. 15:30 - 17:30 - porady dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin - radca prawny, Jerzy Kopeć, tel. 666035261,
 • piątek, w godz. 11:00 - 13:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin - Krzysztof Ryłko, tel. 606340314,
 • piątek, w godz. 16:00 - 19:00 - dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - Olga Juszko.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17:30 - 19:00.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w budynku OPS przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 2.

Terapeuci:

 1. Dariusz Skrok - Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
 2. Maria Chwołka - Terapeutka osób uzależnionych i współuzależnionych.
 3. Olga Juszko - Terapeutka osób uzależnionych i współuzależnionych:

Oferta obejmuje:

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
 • stała współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.
 1. Ryłko Krzysztof - Konsultacje dla młodzieży używającej substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, dopalacze) i ich rodziców.
 2. Zabłocki Krzysztof - Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin:

Oferta obejmuje:

 • rozpoznanie zagrożenia uzależnieniem od substancji chemicznych, a także od hazardu i Internetu i uświadamianie jego skutków,
 • mikro edukacja,
 • zmotywowanie do podjęcia terapii,
 • rozmowy wyjaśniające i informacyjne z członkami rodzin osób uzależnionych,
 • ścisła współpraca z punktem konsultacji psychologicznych oraz z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.
 1. Jerzy Kopeć - Radca prawny - Konsultacje z zakresu prawa:

Oferta obejmuje:

 • prawo rodzinne,
 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo karne.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane