Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 5

Nazwa zadania: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej

Lokalizacja zadania: Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej w Namysłowie. 

Szacunkowy koszt zadania: 49.468,26 zł

Opis zadania: Głównym założeniem zadania jest rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Namysłowie. Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w nastepujące urządzenia:

1) zestaw zabawowy "Ślimak"
Urządzenie służące do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po ściance wspinaczkowej, przechodzenia po pomoście, zabawy w kółko i krzyżyk, nauki odczytywania godzin na zegarze, nauki liczenia na liczydle oraz zabawy w sklepik.
Zestaw zawiera następujące elementy: dwie wieże z dachem, ślizg krótki, ślizg długi, pomost stały, ściankę wspinaczkową, podesty, schody, balustrady pełne, balustrady pełne podwójne, dwie chorągiewki, liczydło, tablicę zegar, tablicę kółko-krzyżyk oraz ladę.
2) zestaw zabawowy "Małpka z trapem pochyłym i rurą strażacką"
Urządzenie służące do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po trapie, przechodzenia po mostku linowym, zjazdu po rurze, rysowania po tablicy i liczenia.
Zestaw zawiera nastepujące elementy: wieżę z dachem, wieżę bez dachu, ślizg krótki, mostek linowy, podesty, trap wejściowy, balustrady pełne, rurę strażacką, tablicę do rysowania, liczydło oraz chorągiewkę.
3)stolik do gry w szachy/chińczyk - czteroosobowy
Standard wykonania urządzeń - urządzenia zabawowe o konstrukcji z drewna litego sosnowego bezrdzeniowego o przekroju 95x95 mm, impregnowanego, montaż na kotwach stalowych ocynkowanych, elementy ozdobne z płyt HPL/HDPE, drążki/poręcze - metalowe, ocynkowane ogniwo, ślizg z blachy nierdzewnej z bokami z płyty HDPE.
Urządzenia przystosowane do równego ukształtowania terenu, stąd też kosztorys zadania obejmuje - poza utworzeniem powierzchni amortyzującej z piasku - wcześniejsze wyrównanie terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń.
Ponadto projekt przewiduje doposażenie sąsiadującego z placem zabaw Street Workout Park w ławkę betonową i kosz betenowy. Obecnie brakuje tego typu infrastruktury, a biorąc pod uwagę, że wspomniany plac sportowy cieszy się sporym zainteresowaniem, wydaje się ona w tym miejscu niezbędna.

Uzasadnienie: Rozbudowa placu zabaw pozwoli na efektywniejsze zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3-12 lat. Dzięki stworzeniu dodatkowych możliwości rekreacyjnych skierowanych do dzieci, poprawie ulegnie standard życia mieszkańców tej części miasta. Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostepnym tak dla mieszkańców Osiedla nr V (ul. W.S. Reymonta i Mariańska), jak i mieszkańców sąsiednich osiedli, dzięki czemu powyższy plac spełni rolę czynnika integrującego środowisko lokalne. Wspomniany plac zabaw może dzięki temu stać się ośrodkiem wspólnych spotkań rodziców/dziadków, pozwalającym także na zacieśnienie więzi rodzica/dziadka z dzieckiem. Projekt przyczyni się również do zwiększenia szans dzieci nieuczęszczających do przedszkoli, zarówno w kontekście urozmaicenia spędzania wolnego czasu, jak i w trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych. Poprzez kontakt z innymi rówieśnikami będą mogły nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci będą mogły trenować nie tylko swój umysł i ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między dziećmi.

Załącznik: PDFOsiedle 5 - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej.pdf