Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urzadzeń

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 1

Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw i uzupoełnienie urzadzeń

Lokalizacja zadania: Pomiędzy ulicą 3-go Maja a ulicą Dubois

Szacunkowy koszt zadania: ok. 5 000zł

Opis zadania: Ogrodzenie istniejącego placu zabaw lekko zdewastowanego, i nie do końca urządzonego płotem siatkowym z profili segmentowych, na słupkach metalowych ocynkowanych, z jedną furtką od strony 3-go Maja, o długości 58 mb i wymaganej wysokości. Wskazane byłoby dostawienie jednej ławki z oparciem. Propozycję trasy ogrodzenia pokazane na załączniku rysunku. Istniejącą podwójną huśtawkę, bez siedzisk należy przenieśc we wskazane miejsce, aby łatwiejsze było ogrodzenie placu zabaw. Puste koło "B", należy wyposażyć w dodatkowe urządzenia zabaw.  

Uzasadnienie: Uzasadnienie powyższego wniosku jest oczywiste. Plac zabaw winien gwarantować bezpieczeństwo korzystającym, uniemożliwiać łatwe korzystanie osobom "postronnym", jak i piwoszom i psom z ich właścicielami. Proponowanas trasa umożliwia objęcie istniejących ławek i koszy na śmieci, dla opiekunów bawiących się na terenie placu dzieci. w celu odpoczynku, także w cieniu istniejących drzew.

Załącznik: PDFOsiedle 1 - Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń.pdf