Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 2
 
Nazwa zadania: Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim
 
Lokalizacja zadania: Namysłów, wzdłuż Parku Miejskiego, przy ul. Pułaskiego
 
Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł
 
Opis zadania: Przedmiotowy projekt polegał będzie na przebudowie istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową z utwardzonej nawierzchni przy ul. Pułaskiego wzdłuż Parku Miejskiego od Stadionu Miejskiego do skrzyzowania z ulicą Braterską.
 
Uzasadnienie: Przdmiotowy, istniejący chodnik stanowi ciąg komunikacyjny do dużych zakładów pracy, szkół i Domu Dziecka na Osiedlu Nr 2 w Namysłowie. Chodnik ten jest wizytówką Parku Miejskiego z którego korzystają mieszkańcy gminy Namysłów tj. biegacze, rowerzyści, osoby uprawiające Nordic Walking oraz spacerowicze. Obecna nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym z licznymi dziurami, spękaniami po cząstkowych remontach.
Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo rowerową niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych jak również uporządkuje ruch rowerowy. Poprzez starania Zarządu Osiedla Nr 2 w Budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano zakup nowych ławek i koszy na smieci, które zostaną zamontowane wzdłuż wnioskowanej inwestycji co poprawi atrakcyjność terenu i jego estetykę oraz wizerunek Parku Miejskiego jak i miasta Namysłów.
 
Załącznik: PDFOsiedle 2 - ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim.pdf