Lista projektów biorących udział w głosowaniu w 2016 roku

Poniżej opublikowana jest pełna lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa*.

  1. Namysłów Dog Park
  2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim
  3. Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urzadzeń
  4. Rozbudowa placu zabaw "Pod Grzybkiem"
  5. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej
  6. Panel dyskusyjno-edukacyjny na temat: Wentylacja grawitacyjna mieszkań w blokach całego miasta
  7. Namysłów - moje miasto - system informacji miejskiej - wykonanie map/tablic dla całego miasta Namysłowa z podziałem na osiedla

* Zachowane zostały nazwy projektów zgłoszone przez wnioskodawców.