×
Wyszukaj w serwisie

Przyznawanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów (w tym dla nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, wcześniej zatrudniony

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek B, pok. 30, tel. 77 419-03-64

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej,
dokumenty potwierdzające występowanie przyczyn uprawniających nauczyciela do otrzymania świadczenia pomocy zdrowotnej.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Wnioski nauczycieli rozpatrywane są co najmniej raz na kwartał.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191,
z późn. zm.),
Uchwała Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane