Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 9, tel. 77 419-03-43.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 • Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.
 • Karta powołania do czynnej służby wojskowej.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
 • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
 • Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.
 • Dowód osobisty członka rodziny - do wglądu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

 • Burmistrz Namysłowa uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tą służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 • Decyzję Burmistrza doręcza się osobie, która wniosła podanie wraz z uzasadnieniem.
 • Od decyzji Burmistrza Namysłowa osobie, która wniosła podanie przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Opolskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
 • Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
 • Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (żona, dzieci, rodzice oraz osoby względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.
 • Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.
 • Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zawiesza się spłatę niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).
Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 12:40
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:17
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 265
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×