×
Wyszukaj w serwisie

Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo-rowerowymi

Projekt miał na celu przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w m. Kamienna przebiegającego przez Kamienną, ulicę Staromiejską do skrzyżowania ulicy Pułaskiego z ulicą Braterską.

W miejscowości Kamienna przebrukowano nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano nawierzchnię asfaltową od granicy Namysłowa do miejscowości Kamienna. Na ulicy Staromiejskiej wymieniono poręcze mostowe oraz zamontowano nowoczesne bariery energochłonne w miejsce barier betonowych. Na ulicy Pułaskiego w okolicach trzech szkół, tj. Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Szkoły Podstawowej nr 5 zamontowano progi zwalniające przed istniejącymi przejściami dla pieszych. W okolicach wspomnianych szkół, wymieniono także stare poręcze łańcuchowe na nowe poręcze segmentowe. Poszerzono również ulicę Pułaskiego oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową przystosowaną dla ruchu ciężkich pojazdów. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęło także zamontowanie czytelnego oznakowania pionowego II generacji, wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż remontowanych ulic oraz wykonanie przejść dla pieszych metodą grubowarstwową.

Koszt zadania wyniósł 3 790 000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 895 000,00 zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, pozostałe środki w wysokości 1 895 000,00 zł to wkład własny Gminy Namysłów. Przedmiotowy projekt był również dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie kwotą 5 000,00 zł.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane