×
Wyszukaj w serwisie

Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach

Prace związane z rzeczową realizacją operacji modernizacji małej elektrowni wodnej w Michalicach, obejmowały:

  • Prace demontażowe turbiny Francisa, w tym: demontaż generatora, demontaż przekładni, demontaż turbiny, transport zdemontowanej turbiny,
  • Prace montażowe turbiny D-550 mm zatapialnej, w tym: wykonanie turbiny wraz z oprzyrządowaniem, dostawa turbiny wraz z oprzyrządowaniem,
  • Prace końcowe, w tym: wykonanie dokumentacji powykonawczej, uruchomienie i szkolenie obsługi.

Elektrownia wodna jest urządzeniem zamieniający energię potencjalną wody na energię eklektyczną. Warunkiem koniecznym do zapewnienia prawidłowego działania elektrowni jest zapewnienie "stałego" piętrzenia wody w zbiorniku. Wymagania te zostaną osiągnięte dzięki zainstalowanemu sterownikowi mikroprocesorowemu, który pełni nadzór nad pracą elektrowni i jest odpowiedzialny za nie dopuszczenie do niekontrolowanego obniżenia lustra wody górnej. Elektrownia pracuje z pełną mocą przez cały czas utrzymywania się maksymalnego poziomu lustra wody górnej. W momencie obniżenia się poziomu lustra wody górnej, sterownik wyłączy jedną z turbin, a w przypadku ponownego jej podniesienia, nastąpi załączenie drugiej turbiny. Zainstalowana moc turbozespołów wynosi 45 kW. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Namysłów oraz do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Łączny koszt modernizacji Małej Elektrowni Wodnej to 366 000,00 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniosło 184 263,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 181 737,00 zł to środki własne Gminy Namysłów.

Projekt został zrealizowany w latach 2009 - 2010.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane