Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Nie chcemy być gorsi

Projekt "Nie chcemy być gorsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 roku zakończył się okres realizacji projektu systemowego pt. "Nie chcemy być gorsi", do którego Gmina Namysłów przystąpiła w roku 2012. w ramach: Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W projekcie uczestniczyło 514 uczniów z 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie.
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. S. Reymonta w Namysłowie.
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. Jana Pawła II w Namysłowie.
 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej.

W ramach projektu realizowano dwa zadania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół - zakupiono m.in. urządzenia komputerowe, artykuły i sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze.
Zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach objętych dofinansowaniem, w tym:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 914 godz.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 813 godz.
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 533 godz.
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (w tym zajęcia na krytej pływalni) - 1482 godz.
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych - 70 godz.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 631 godz.
 • Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia taneczne oraz sportowe - 586 godz.

Całkowita wartość projektu wynosiła 310 937,09 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 264 296,53 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 46 640,56 zł.

Projekt realizowany był w latach 2012-2013.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane