×
Wyszukaj w serwisie

Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011

Projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2011 roku zakończył się okres realizacji projektu systemowego pt. "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011", do którego Gmina Namysłów przystąpiła w 2010 roku. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie uczestniczyło ponad 260 uczniów z 4 Gimnazjów: Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej oraz Gimnazjum w Smogorzowie.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w ramach którego zakupiono m.in. urządzenia komputerowe, artykuły i sprzęt sportowy, pomoce i sprzęt dydaktyczny oraz artykuły papiernicze. Wszystkim uczestnikom zapewniono wyżywienie jak również transport na zajęcia realizowane w ramach projektu. Ponadto uczniowie mieli również zapewnione bilety wstępu do instytucji i obiektów kultury.
  2. Zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach objętych dofinansowaniem, w tym:
  • z zakresu kompetencji kluczowych,
  • z zakresu doradztwa pedagogiczno-społecznego,
  • z zakresu zajęć sportowych.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 175 000,00 zł i była w 100 % finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był w latach 2010-2011.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane