Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B. Chrobrego - Oławska w m. Namysłów

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu:

  • Na odcinku ul. Mickiewicza od ronda przy ul. Łączańskiej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, oraz ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy (DK-39) do przejazdu kolejowego PKP - projektuje się wzmocnienie nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę istniejących chodników na chodniki z kostki betonowej;
  • Na odcinku ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania na Plac Wolności - projektuje się przełożenie istniejącej kostki kamiennej, z wykonaniem okrawężnikowania na całym odcinku wraz z oświetleniem;
  • Na odcinku ul. Dworcowej od skrzyżowania przy Placu Wolności do placu przy stacji PKP projektuje się przełożenie istniejącej nawierzchni z brukowca;
  • Na odcinku ul. Dworcowej od placu przy stacji PKP do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego - projektuje się wykonanie placu nowego dworca PKS z kostki granitowej rzędowej, przełożenie istniejącej nawierzchni z brukowca na całym odcinku drogi od placu przy PKP do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego, oraz wykonanie miejsc do wysiadania z kostki stylizowanej, postoju autobusów oraz parkingu na 25 miejsc parkingowych z kostki granitowej rzędowej;
  • Na odcinku ul. B. Chrobrego - ul. Oławska od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką projektuje się wzmocnienie nawierzchni bitumicznej. Na całym odcinku projektuje się przebudowę istniejących chodników na chodniki z kostki betonowej;
  • Na odcinku ul. Podwale - alejka - projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowo-szutrowej na aleję o szer. 2,5 m z kostki stylizowanej wraz z odwodnieniem i oświetleniem;
  • Na Placu dworca PKS - projektuje się wykonanie placu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na 90 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych oraz 7 miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla autobusów PKS. Projektuje się także wykonanie placu parkingowego dla 18 samochodów osobowych wraz z placem wyposażonym w stojaki rowerowe;
  • Na Placu postojowym przy Placu Wolności - projektuje się wykonanie placu z kostki betonowej na 55 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych;
  • Na ul. Pocztowej - projektuje się przełożenie istniejącej nawierzchni z brukowca oraz chodników z kostki granitowej i płyt kamiennych. Pozostałe odcinki chodników z płytek betonowych projektuje się do przebudowy na chodniki z kostki stylizowanej - imitującej kamień naturalny - zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, z odwodnieniem poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość projektu wynosiła 7 123 707,14 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 5 364 535,71 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 1 759 171,43 zł.

Projekt realizowany był w latach 2011-2012.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane