×
Wyszukaj w serwisie

Remont nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju

Przedmiotowy remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w środkowej części Namysłowa od skrzyżowania z drogą krajową DK-39 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW-451 spowodował poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Remont chodników przy ulicach: Armii Krajowej, 3 Maja, Bolesława Chrobrego oraz w Rynku znacznie zwiększył bezpieczeństwo ruchu pieszych na wspomnianym ciągu komunikacyjnym. W kwestii poprawy bezpieczeństwa przedmiotowy projekt zakładał następujące zmiany:

  • W okolicach Gimnazjum nr 1 stare bariery łańcuchowe zostały wymienione na nowe wygrodzenia segmentowe,
  • W celu wyeksponowania wszystkich przejść dla pieszych wykonane zostały one z kostki granitowej w kolorze szaro-czerwonym,
  • Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęło także zamontowanie czytelnego oznakowania pionowego II generacji,
  • Na ulicy Armii Krajowej wymienione zostały stare, zdegradowane bariery mostowe na nowe.

Koszt zadania wyniósł 4 463 000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 907 932,50 zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wkład własny Gminy Namysłów wyniósł 2 555 067,50 zł.

Projekt realizowany był roku 2011.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane