×
Wyszukaj w serwisie

Remont nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pieszych i rowerzystów, poprzez realizację zadań na poszczególnych ulicach takich jak:

  • Ul. Szkolna - obustronny remont istniejących chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych wraz ze zjazdami i wymianą istniejącego oświetlenia drogowego na stylizowane latarnie uliczne. Wymianę starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji,
  • Ul. Jagiellońska - remont istniejącej nawierzchni drogowej z wykonaniem nowej z kamienia narzutowego (polnego) wraz z odwodnieniem. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego,
  • Ul. Harcerska - obustronny remont istniejących chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych wraz ze zjazdami. Remont nawierzchni drogowej z wykonaniem nowej z kostki kamiennej 6-8. Wykonanie wyeksponowanych przejść dla pieszych z kostki szaro-czerwonej. Wymianę starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji,
  • Ul. Wały Jana III - remont istniejącego chodnika z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej Złota jesień. Wykonanie stylizowanych wygrodzeń wzdłuż chodnika. Wykonanie zejść z chodnika na parking. Remont nawierzchni drogowej z wykonaniem nowej z kostki kamiennej,
  • Ul. Pocztowa - obustronny remont istniejących chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych wraz ze zjazdami. Remont nawierzchni drogowej poprzez przełożenie nawierzchni brukowca. Wykonanie wyeksponowanych przejść dla pieszych z kostki szaro-czerwonej. Wymiana starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji,
  • Ul. Wróblewskiego - obustronny remont istniejących chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych wraz ze zjazdami. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego. Wymiana starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji,
  • Ul. Partyzantów - jednostronny remont istniejącego chodnika z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. Remont nawierzchni drogowej z wykonaniem nowej z nawierzchni brukowcowej wraz ze wzmocnieniem podłoża. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego. Wykonanie wyeksponowanych przejść dla pieszych z kostki szaro-czerwonej. Wymiana starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji,
  • Ul. Plac Wolności - Remont nawierzchni drogowej z wykonaniem nowej z kostki kamiennej wraz ze wzmocnieniem podłoża. Obustronny remont istniejących chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Wykonanie wyeksponowanych przejść dla pieszych z kostki szaro-czerwonej. Wymiana starego oznakowania pionowego na oznakowanie pionowe II generacji. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego. Wykonanie poszerzenia jezdni na zatokę postojową. Wykonanie stylizowanych wygrodzeń łańcuchowych.

Koszt zadania wyniósł 1 916 000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 958 000,00 zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, pozostałe środki w wysokości 958 000,00 zł to wkład własny Gminy Namysłów.

Projekt realizowany był w 2013 roku.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane