Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Remont nawierzchni ulic Władysława Reymonta, Marii Curie-Skłodowskiej, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami

Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w południowo-zachodniej części Namysłowa (Reymonta, Chopina, Kościuszki, Plater, Skłodowskiej-Curie) od skrzyżowania z drogą krajową DK-39 do skrzyżowania z drogą powiatową DP 1101 O, spowodował poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu lokalnego poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Budowa ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,5 m przy ulicach: Reymonta, Kościuszki, Skłodowskiej-Curie oraz chodnika przy ul. Chopina zwiększyła bezpieczeństwo ruchu pieszych jak i rowerzystów na wspomnianym ciągu komunikacyjnym.

Ponadto na ulicy Reymonta - w okolicach Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 2 przed przejściami dla pieszych, zamontowane zostały progi zwalniające. Stare bariery łańcuchowe zostały wymienione na wygrodzenia segmentowe a przejścia dla pieszych przy ww. placówkach oświatowych wyposażone zostały w systemy wczesnego ostrzegania z lamp diodowych. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęło także zamontowanie czytelnego oznakowania pionowego II generacji oraz wykonanie przejść dla pieszych metodą chemoutwardzalną na wszystkich przedmiotowych ulicach.

Koszt zadania wyniósł 2 659 599,99 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 329 799,99  zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wkład własny Gminy Namysłów wyniósł 1 314 800,00 zł. Przedmiotowy projekt był również dofinansowany przez Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową w kwocie 15 000,00 zł.

Projekt realizowany był roku 2010.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane