×
Wyszukaj w serwisie

Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum

W zakres projektu wchodziły następujące zadania:

 • Rewitalizacja młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie,
 • Remont średniowiecznej Baszty oborowej z rekonstrukcją dachu i przylegającego muru kurtynowego w Namysłowie,
 • Rewitalizacja dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Regionalną przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie,
 • Odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa - remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois.

Projekt 1 - Rewitalizacja młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie.

Zakres robót rewitalizacyjnych obejmował:

 • Wymianę pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z obróbkami blacharskimi,
 • Częściową wymianę deskowania połaci dachowej z wymianą spróchniałych belek stropodachu,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, wymiana zużytych podłóg drewnianych i z płytek posadzkowych,
 • Remont i uzupełnienie tynków wewnętrznych,
 • Wymianę tynków zewnętrznych,
 • Uzupełnienie ubytków i przemurowanie uszkodzonych murów z cegły,
 • Wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z osprzętem sanitarnym,
 • Wymiana instalacji elektrycznej,
 • Prace ziemne związane z kanałem Młynówki (udrożnienie),
 • Prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Projekt 2 - Remont średniowiecznej Baszty oborowej z rekonstrukcją dachu i przylegającego muru kurtynowego w Namysłowie.

Zakres robót rewitalizacyjnych obejmował:

 • Konserwację ceglanego lica,
 • Uzupełnienie ubytków w murach,
 • Rewaloryzację elewacji piętra,
 • Budowę dachu nad basztą oraz kurtyny muru,
 • Odtworzenie przejazdu w kierunku ul. Harcerskiej.

Projekt 3 - Rewitalizacja budynku dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Regionalną przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie.

Zakres robót rewitalizacyjnych obejmował:

 • Rewaloryzację wystroju architektonicznego elewacji,
 • Przywrócenie układu otworów okiennych parteru i piętra elewacji południowej i północnej,
 • Rekonstrukcję układu szachulcowego na elewacji zachodniej,
 • Przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji,
 • Przywrócenie historycznego krycie dachu łupkiem naturalnym,
 • Usunięcie wtórnych przekształceń budynku.

Projekt 4 - Odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois.

Zakres robót rewitalizacyjnych obejmował:

 • Przełożenie bruków z kostki kamiennej,
 • Modernizację infrastruktury odwodnieniowej ciągów drogowych.

Całkowita wartość projektu wynosiła 4 456 126,21 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 3 287 267,89 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 1 168 858,32 zł.

Projekt realizowany był w latach 2011-2012.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane