×
Wyszukaj w serwisie

Konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" w 2017 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 335/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2016 r. sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów.

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących zakup i prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18 szczepionką czterowalentną dopuszczoną do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów.

Zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

 1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, polegającej na:
  • przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-informacyjnych dla wychowawców oraz opiekunów dziewcząt w zakresie objętym programem,
  • przeprowadzeniu "lekcji higienicznych" dla objętych programem uczennic w celu zapoznania z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniu HPV,
  • przedstawieniu rodzicom (opiekunom) i dziewczętom informacji o szczepieniu profilaktycznym przeciwko wirusowi HPV i uzyskanie zgody rodziców na szczepienia;
 2. kwalifikacyjne badania lekarskie dziewcząt, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia;
 3. wykonanie szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16 i 18 dziewcząt uczęszczających do drugich klas gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów, t.j:
  • Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie,
  • Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie,
  • Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej,
  • Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
   Łącznie około 97 osób.
 4. Realizacja świadczeń winna być rozpoczęta bezpośrednio po podpisaniu umowy, a zakończona do końca zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

Formularz ofertowy oraz projekt umowy można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój 29 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej Fioletowa wstążka.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane