×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na debatę

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zaproszenie na debatę.

Komendant Powiatowy Policji oraz Burmistrz Namysłowa zapraszają mieszkańców miasta i gminy Namysłów do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 18 listopada o godz. 10:00  w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.
Wynika ona także z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw oraz poczucie zagrożenia. 
Podczas spotkania zostaną przedstawione i omówione n/w tematy:

- „ Bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie miejsca zamieszkania” – Prezentacja
   aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
- „ Ocena zdarzeń w ruchu drogowym z terenu powiatu namysłowskiego za III kwartały
   2016 r”- zagrożenia i przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym
   w ruchu drogowym
- Plany i inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy Namysłów. 
- Problematyka parkowania na terenie miasta.

Celem debaty jest przyjęcie konstruktywnych wniosków w zakresie przedstawionych tematów. Jest to również doskonała okazja do wysłuchania propozycji mieszkańców miasta i gminy Namysłów w zakresie prowadzonych działań profilaktycznych. To także możliwość wypracowania nowych rozwiązań obejmujących bezpieczeństwo mieszkańców. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy i miasta Namysłów, którzy chcieliby się podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat lokalnego bezpieczeństwa.
plakat policja debata poprawiony.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane