×
Wyszukaj w serwisie

Debata na temat bezpieczeństwa w Gminie Namysłów

Zakończyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w naszym mieście. Debatę otworzył mł.insp.Rafał Pniewski – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie. Następnie z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom.Paweł Szlufarski omówił zgromadzonym "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa". W tej części debaty poruszone zostały także: Profilaktyka, podejmowane czynności zmierzających do przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom występującym na terenie miasta i gminy Namysłów. Ocena dotychczasowej współpracy z  podmiotami poza policyjnymi. Problematyka zgłaszana przez społeczność lokalną, podejmowane czynności zmierzających do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.
Kolejna część to „ Ocena zdarzeń w ruchu drogowym z terenu powiatu namysłowskiego za III kwartały 2016 r” -  zagrożenia i przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym w ruchu drogowym. Omówienie Analizy Bezpieczeństwa w RD". Prowadzącym tą część debaty był Kierownik Ogniwa RD KPP Namysłów mł.asp.Grzegorz Horwat.
Następnie Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak poruszył kwestię Planów i inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy Namysłów, oraz problematykę parkowania na terenie miasta.
Debatę zakończył panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni na sali mogli zadawać pytania prowadzącym debatę.
Zapraszamy do fotogalerii z tego wydarzenia: 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane