×
Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie opublikowane zostało Zarządzenie Nr 378/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Konkurs ofert ogłasza się w celu zlecenia organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1, prowadzące działalność statutową z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i działające na rzecz mieszkańców Gminy Namysłów.

Oferty należy składać do dnia 2 stycznia 2017 r.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane