Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Namysłów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego".

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K,1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli(50K,12M) w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada realizację 20 190 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • koło informatyczne,
 • koło matematyczne,
 • koło matematyczno-techniczne (robotyka),
 • koło naukowo-techniczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło z języka angielskiego,
 • koło z języka angielskiego,
 • koło z przedsiębiorczości,
 • koło zainteresowań matematycznych,
 • koło zainteresowań informatycznych,
 • koło zainteresowań matematycznych,
 • koło zainteresowań naukowo-technicznych (robotyka),
 • koło zainteresowań przyrodniczych,
 • warsztaty doskonalenia komunikacji werbalnej,
 • warsztaty rozwijające kompetencje społeczne,
 • warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się,
 • warsztaty socjoterapeutyczne,
 • warsztaty z języka angielskiego,
 • warsztaty z przedsiębiorczości,
 • warsztaty, laboratoria przyrodnicze,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
 • zajęcia specjalistyczne EEG Biofeedback,
 • zajęcia specjalistyczne logopedyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in Centrum Nauki Kopernik, Szkoła Grafiki Komputerowej we Wrocławiu, RCRE w Opolu).

Szkoły zostaną również wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Szkoły objęte projektem:

Gmina Namysłów

 • SP Głuszyna,
 • SP 5 Namysłów,
 • SP 4 Namysłów,
 • SP 3 Namysłów,
 • SP Kamienna,
 • SP Ligota Książęca,
 • SP Jastrzębie,
 • SP Smarchowice Wielkie.

Gmina Domaszowice

 • SP Domaszowice,

Gmina Pokój

 • SP Domaradz,
 • SP Pokój.

Gmina Świerczów

 • SP Bąkowice,
 • SP Dąbrowa.

Gmina Wilków

 • SP Idzikowice,
 • SP Bukowie.

logotypy Justyna.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane