Lista projektów biorących udział w głosowaniu w 2017 roku

Poniżej opublikowana jest pełna lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2017 roku*.

  1. NamysLove rowerowe
  2. "Aktywnym bądź" - aranżacja terenów sportu i rekreacji na osiedlach II, IV, VI w Namysłowie
  3. Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak Turystyczny"
  4. Reymonta czyta dzieciom

* Zachowane zostały nazwy projektów zgłoszone przez wnioskodawców.