NamysLove rowerowe

Zgłaszający:
Zarząd Osiedla nr 3.

Nazwa zadania:
NamysLove rowerowe.

Lokalizacja zadania:
Działki stanowiące własność Gminy Namysłów, wyznaczone na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Gminą Namysłów.

Opis zadania:
Zadanie będzie polegało na zainstalowaniu 12 samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oraz ustawieniu 6 map/tablic (mapa/tablica zawierać będzie plan miasta  z zaznaczonymi obszarami 6 namysłowskich osiedli) w obrębie granic administracyjnych miasta Namysłowa. Stacje oraz tablice zostaną umiejscowione na działkach stanowiących własność Gminy Namysłów.

Samoobsługowe stacje napraw rowerów oferują zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. W zależności od modelu stacji możliwe jest też zawieszenie roweru na specjalnym uchwycie na czas naprawy. Korzystanie ze stacji jest całkowicie bezpłatne.

Stacje są wyposażone w następujący zestaw narzędzi:

Uzasadnienie:
Złapałeś gumę? Zepsuł ci się rowe? Chcesz wyregulować siodeło lub hamulce?

W przypadku usterki roweru nie zawsze mamy przy sobie podstawowe narzędzia do koniecznej naprawy. Co zrobić, jeśli jesteśmy daleko od domu, a w pobliżu nie ma serwisu rowerowego? Możesz skorzystać z samoobsługowej stacji napraw rowerów.

Celem wykonania map będzie spójna oferta promocyjna walorów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych i przyrodniczych miasta Namysłowa z podziałem na 6 namysłowskich osiedli. Na mapach/tablicach ustawionych na terenie namysłowskich osiedli oznaczone zostaną: trasy do biegania, Nordic Walking, jazdy na rolkach, rowerze, itp. Oznaczone zostaną obiekty o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym, itd.

Przedmiotowe zadanie przyczyni się przede wszystkim do popularyzacji oferty spędzania czasu wolnego na poszczególnych osiedlach (poprzez zamieszczenie informacji m. in. o lokalizacjach placów zabaw, siłowni zewnętrznych, Street Workout Parku, ścieżek zdrowia, basenu, stadionu, parków), a także podniesienia atrakcyjności tych Osiedli, a tym samym całego miasta Namysłowa. Realizacja zadania jest uzasadniona zbyt mała liczbą map promujących potencjał mista Namysłowa i jego Osiedli.

Taka forma wizualnego "przewodnika" będzie dużym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców Namysłowa oraz gości i turystów.

Załącznik:

PDFNamysLove rowerowe.pdf