Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak Turystyczny"

Zgłaszający:
Zarząd Osiedla nr 5

Nazwa zadania:
Wytyczenie i oznakowanie na terenie miasta szlaku turystycznego pod nazwą "Miejski Szlak Turystyczny".

Lokalizacja zadania:
Tereny miejskie Namysłowa będące własnością gminy Namysłów.

Opis zadania:
Oznaczenie i opisanie za pomocą tablic opisowych z kodem QR i tablic informacyjno - kierunkowych z logo szlaku miejskiego, najciekawszych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa Namysłowa i innych ciekawych miejsc, upamiętnienia znajdujących się na terenie miasta  (w granicach administracyjnych).

Uzasadnienie:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Namysłowa, jego promocji i zachęty do zwiedzania miasta przez mieszkańców i turystów oraz przyjezdnych.

Załącznik:

PDFWytyczenie i oznakowanie na terenie miasta szlaku turystycznego pod nazwą Miejski Szlak Turystyczny.pdf