"Aktywnym bądź" - aranżacja terenów sportu i rekreacji na osiedlach II, IV, VI w Namysłowie

Zgłaszający:
Zarząd Osiedla nr VI, IV, II

Nazwa zadania:
"Aktywnym bądź" - aranżacja terenów sportu i rekreacji na osiedlach II, IV, VI w Namysłowie. 

Lokalizacja zadania:
Działki zlokalizowane na terenie Namysłowa: 107/27, 1157/16, 846/19

Opis zadania:
Projekt zakłada stworzenie i odtworzenie terenów rekreacji i sporu w obrębie trzech osiedli nr. II, IV, VI w Namysłowie. Wykonanie wymienionych niżej działań ma za zadanie polepszyć jakość i ułatwić dostępność urządzeń sportu i rekreacji mieszkańcom zarówno poszczególnych osiedli, jak i wszystkim pozostałym osobom zamieszkującym i przebywającym w Namysłowie.
Realizacja projektu odbędzie się w trzech miejscach ujętych w miejscowym planie zagospodarowania Namysłowa, oznaczeniem ZP-teren zieleni urządzonej. Wszystkie place są własnością gminy Namysłów.
Położenie terenów i zakres prac do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego:

Teren zielony położony przy ulicy Stawowej w Namysłowie, działka nr 1157/16.
W miejscu tym planuje się odtworzyć boisko do siatkowej piłki plażowej i badmintona w miejscu gdzie obecnie funkcjomuje boisko do piłki nożnej.
W ramach zadania należy wykonać, zakupić:
1. Demontaż istniejącego słupa do huśtawek.
2. Korytowanie miejsca pod nawierzchnię bezpieczną i obsadzenie obrzeży betonowych wokół koryta.
3. Montaż słupków do siatkowej piłki plażowej i badmintona.
4. Wysypanie nawierzchni bezpiecznej - piasek.
5. Montaż zamykanej na kłódkę, ławko-skrzyni do przechowywania siatki i potrzebnych przedmiotów.

Teren zielony położony pomiędzy ulicami J. Iwaszkiewicza i M. Reja w Namysłowie, działka 107/27.
W obrębie tej przestrzeni zielonej planuje się odtworzyć piesze ścieżki, wykonać nowe nasadzenia, doposażyć plac zabaw i wykonać przyłącze elektryczne oraz dokumentację projektową oświetlenia dla obiektu.
W ramach zadania należy wykonać, zakupić:
1. Zakup i montaż zestawu systemowego ze zjeżdżalnią na plac zabaw.
2. Wykonanie obrzeży wokół placu zabaw.
3. Odtworzenie i utwardzenie kruszywem, ścieżek doprowadzających i przebiegających przez teren zielony.
4. Nasadzenie nowych roślin ozdobnych.
5. Zakup i montaż nowej blokady drogowej przy wjeździe od strony M. Reja.
6. Wykonanie dokumentacji i przyłącza elektrycznego wraz ze skrzynką naziemną.
7. Wykonanie dokumentacji oświetlenia obiektu.

Park Miejski, miejsce usytuowane pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kilińskiego, działka 846/19
W ramach zadania planuje się doposażyć powstającą w tym miejscu siłownię zewnętrzną budowaną w ramach środków Osiedla nr II, siłownia jest swoistym uzupełnieniem "ścieżki zdrowia" znajdującej się na terenie parku i będzie atrakcyjnym miejscem spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, oraz aktywnego wypoczynku osób w każdym wieku.
W ramach zadania należy wykonać zakupić:
1. Jedno podwójne i jedno pojedyncze urządzenie siłowni zewnętrznej.
2. Ławkę i pojemnik na odpady.
3. Nawierzchnię bezpieczną pod siłownię - kruszywo.

Wykonanie powyższych przedmiotów wymienionych we wniosku pozwoli w dużej mierze rozwinąć infrastrukturę rekreacyjno - sportową naszego miasta, oraz da możliwość rozwoju umiejętności sportowych i pozwoli spędzać czas wolny w miejscach bezpiecznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Uzasadnienie:
Na obszarze Osiedli VI, IV, i II występuje deficytowa ilość urządzeń i infrastruktury służącej do zabawy, uprawiania sportów, wypoczynku i spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Doposażenie już istniejących placów zabaw, terenów zielonych i stworzenie nowych miejsc zaspokoi w dużej mierze potrzeby mieszkańców w dostępie d w/w infrastruktury. Należy podkreślić,iż projekt swoim zasięgiem obejmuje dużą część miasta i będzie służył mieszkańcom zarówno poszczególnych osiedli, jak i wszystkim pozostałym osobom zamieszkującym i przebywającym na terenie naszego miasta.

Załącznik:

PDFAktywnym bądź.pdf