×
Wyszukaj w serwisie

Nowe ścieżki rowerowe w gminie

Gmina Namysłów wybuduje blisko 8 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. Gminny projekt jest zsynchronizowany z koncepcją Powiat Namysłowskiego, która zakłada m.in. powstanie ponad 3 km ścieżek od ul. Baczyńskiego w Namysłowie do skrzyżowania drogi powiatowej na Józefków oraz między Kamienną a Rychnowem. W efekcie - wraz z już istniejącymi ścieżkami - powstanie niemal kompletna pętla z Namysłowa poprzez Józefków, Michalice (wokół zalewu michalickiego), Bukowę Śląską i Rychnów z powrotem do Namysłowa.

Inwestycja jest efektem wygranego partnerskiego projektu Subregionu Północnego Województwa Opolskiego w konkursie dotyczącym realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarach miast subregionalnych. Pod tym tajemniczo brzmiącym terminem kryje się szczytny cel niwelowania negatywnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia hałasu i zatłoczenia w mieście.

W tym roku zostanie wykonana niezbędna dokumentacja przedsięwzięcia. Budowa ścieżek rozpocznie się w przyszłym roku. Wartość inwestycji to blisko 5 mln złotych, z czego 85 proc. to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie.

W wyniku realizacji inwestycji wykonana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m wraz z przejazdami przez istniejące drogi oraz przebudowa odcinka istniejącej drogi. Gmina Namysłów wybuduje blisko 8 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowychgi. Długość ścieżki rowerowej i przebudowywanego odcinka istniejącej drogi wyniesie 1050 m, natomiast ciągu pieszo rowerowego 435 m. Wartość zadania szacuje się na kwotę 1 100 311,78.

Beznazwy-1.jpeg

Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice - Bukowa Śląska.

Planowana do wykonania ścieżka rowerowa i ciąg pieszo rowerowy przebiegać będą przy drodze gminnej łączącej miejscowość Bukowa Śląska i Michalice. W wyniku realizacji inwestycji wykonana zostanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wraz z przejazdami przez istniejące drogi oraz przebudowa odcinka istniejącej drogi. Długość ścieżki rowerowej wyniesie 3329 m, ciągu pieszo-rowerowego 810 m a przebudowywanego odcinka istniejącej drogi 3225 m. Wartość zadania szacuje się na kwotę 2 745 697,02 zł.

Beznazwy-2.jpeg

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objaździe.

Planowany do wykonania ciąg pieszo-rowerowy przebiegać będzie przy drodze gminnej w miejscowości Objazda. Droga posiada nawierzchnię z kostki kamiennej oraz dwustronne rowy drogowe. W wyniku realizacji inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 690 m i szerokości 2,50 m wraz z przejazdami przez istniejące drogi.  Wartość zadania szacuje się na kwotę 352 499,44 zł.

Beznazwy-2.jpeg

Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w Kamiennej.

Planowany do wykonania ciąg pieszo-rowerowy przebiegać będzie przy DK nr 39 po śladzie istniejącego chodnika. Odcinek DK nr 39, przy której zlokalizowany będzie ciąg pieszo-rowerowy, posiada jezdnię bitumiczną, oraz zlokalizowane jedno i dwustronne rowy drogowe jak i zjazdy do przyległych posesji wraz z przepustami pod nimi. W wyniku realizacji inwestycji wykonana zostanie ścieżka rowerowa o długości 237 m i ciąg pieszo rowerowy o długości 866 m. Wartość zadania szacuje się na kwotę 497 470,59 zł.

Beznazwy-4.jpeg

Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego – ulica Sworowskiego w Namysłowie.

Planowany do wykonania ciąg pieszo rowerowy przebiegać będzie w ciągu ulicy Sworowskiego w Namysłowie. W stanie istniejącym nawierzchnię tego odcinka stanowią żelbetowe płyty drogowe. W wyniku realizacji inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,00 m i długości 380 m oraz oświetlenie uliczne. Wartość zadania szacuje się na kwotę 304 015,87 zł.

Beznazwy-3.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane