Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe

 Od dnia 10 czerwca 2017 r. w sekretariacie tut. urzędu można składać wnioski o przyznanie stypendiów zawodnikom za uzyskane wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut. urzędu bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Stypendia sportowe mogą być przyznanie osobie fizycznej w wieku od 12 do 21 lat, zwanej dalej zawodnikiem, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. Jest zrzeszony w klubie sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) z siedzibą na terenie Gminy Namysłów;
2. Nie jest zrzeszony w żadnym klubie sportowym, lecz posiada licencję zawodnika i jest mieszkańcem Gminy Namysłów.
 
Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania stypendiów określa Uchwała Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 10 lipca 2017 r. 

Pliki do pobrania:
DOCXWniosek o przyznanie stypendiów sportowych.docx (14,83KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane