×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na konkurs literacki

REGULAMIN 
IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO 2017 r. „O RÓŻĘ KAROLINY”

1. Organizatorami konkursu są: 
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców Śl. 2; Biblioteka Publiczna w Namysłowie oraz istniejący przy niej Klub Młodych Twórców „Wena”.

2. Cel konkursu: 
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej

3. Zasady konkursu: 
Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy lubjednego opowiadania; 

Nadsyłane prace nie powinny przekraczać 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. 

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerując jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę namysłowską lub nawiązującą do twórczości Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej. Jury przewiduje nagrodę specjalną za najlepszy utwór o tematyce regionalnej.

Teksty, w czterech egzemplarzach maszynopisu (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora), a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem” (za osobę niepełnoletnią zgodę winien podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot: „zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki”).

4. Termin nadsyłania prac: 
do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Namysłowski Ośrodek Kultury; Pl. Powstańców Śl. 2; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową („Dzieci i młodzież” lub „Osoby dorosłe”).

5. Nagrody: 
Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za l, II i III miejsce (osobno dla każdej kategorii). 

6. Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród 
odbędzie się 18 listopada (sobota) o godz. 16:00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagród laureaci otrzymają je drogą pocztową. 

Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. 

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

7. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży. 

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie biletu oraz wniosku o przyznanie refundacji kosztów podróży. W przypadku transportu własnego obowiązują przepisy dot. rozliczeń w przeliczeniu na km – nie więcej jednak jak 100 zł. Po uprzedniej rezerwacji organizator zapewnia uczestnikom konkursu odpłatny nocleg w kwocie 30 lub 35 zł za osobę. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży należy skopiować w niniejszym Regulaminie.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77 4100566.

 

Plik do pobrania:
DOC1. REGULAMIN KONKURSU O RÓŻĘ KAROLINY - 2017.doc (34,00KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane