Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Razem bezpieczniej

RAZEM BEZPIECZNIEJ


Zakończyła się modernizacja przejść dla pieszych przy 6 placówkach oświatowych na terenie Namysłowa. Inwestycja obejmowała wykonanie progów zwalniających z przejściami dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych,  montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz barier ochronnych.  Realizacja projektu przyczyni się do stworzenie bezpiecznych warunków i poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych oraz wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży dotyczącej bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych oraz zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się pieszych po zmroku.
W ramach przedmiotowej inwestycji, w szkołach przy których zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych, przeprowadzane są prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, zachowania właściwych zasad podczas poruszania się pieszych po zmroku, zachęcanie do stosowania elementów odblaskowych i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Jako główne przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych zdiagnozowane zostały:
• nagłe wtargnięcia przed nadjeżdżający pojazd 
• wyjście pieszego zza przedmiotów stałych,
• rozkojarzenie, brak należytej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnie,
• niestosowanie świateł i elementów odblaskowych, 
• brak należytej opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze,
• zabawy na jezdni, w jej bezpośrednim sąsiedztwie lub poboczu drogi.

Jako metody zapobiegania wyżej opisanym zdarzeniom wskazano:
•  konieczność poruszania się w  drodze do szkoły/domu po chodniku, a w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi,
•  wieczorem i nocą oraz w warunkach złej  widoczności stosować oświetlenie i elementy odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność,
• przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych),
• nigdy nie przebiegać przez jezdnię,
• niedopuszczenie do sytuacji w której dzieci bawią się w pobliżu drogi,
• w sytuacji, gdy równolegle do jezdni lub pobocza prowadzi droga rowerowa, rowerzysta powinien korzystać  wyłącznie z tej drogi,
• przeprowadzanie rowera przez przejście dla pieszych,
• w przypadku, gdy brak sygnalizatora świetlnego, każdy pieszy który zamierza przejść przez przejście dla pieszych powinien wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i raz jeszcze spojrzeć w lewo. Jeżeli nie jedzie żaden pojazd, można bezpiecznie przejść przez jezdnię,
• kierujący pojazdami powinni jeździć bezpiecznie, zwracać uwagę na pieszych, zachowywać bezpieczną odległość od siebie, zatrzymywać się w miejscach wyznaczonych;
• pasażerowie nie powinni przeszkadzać kierującemu pojazdem.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenie bezpiecznych warunków i poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych oraz wzrostu świadomości wśród dzieci i młodzieży dotyczącej bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych oraz zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się pieszych po zmroku.
Zadanie dofinansowano ze środków otrzymanych z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, w kwocie 76 258,00 złotych.

namysłów.jpeg Bez tytułu.jpeg

DSCN3904.jpegDSCN3944.jpegDSCN3973.jpegIMG_20171220_090722.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane