Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Jakość powietrza

Więcej informacji na temat jakości powietrza w województwie opolskim uzyskają Państwo na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Za pośrednictwem Naszej strony mogą Państwo zapoznać się również z nowym Programem ochrony powietrza dla województwa opolskiego oraz z tzw. „uchwałą antysmogową”.

Przypominamy Państwu, iż od 1 lipca br. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel nieruchomości lub zarządca, w budynku którego zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, musi to zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

W gminie Namysłów rozpoczęła się realizacja Programu LIFE, który ma na celu organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów, w tym Gminę Namysłów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (około 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne  z Programu LIFE wynosi około 7 mln zł,
a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi około 5 mln zł.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • zwiększenia wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców,
  • poszerzenia dostępnych informacji o jakości powietrza i rozszerzenia istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza,
  • udostępnienia systemu informacji o środowisku w województwie opolskim,
  • zwiększenia zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych
    w realizację zadań naprawczych wynikających z Programu Ochrony Powietrza poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych,
  • poprawy monitorowania statusu wdrożenia Programu Ochrony Powietrza.

Za realizację projektu w gminie Namysłów odpowiedzialny jest Gminny Koordynator Ochrony Powietrza, Pan Aleksander Polan. Jeżeli planujecie Państwo wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła lub przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych proszę o kontakt z gminnym koordynatorem pod numerem tel. 77 4190 346 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie budynek B pok. 17 w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 i od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane