×
Wyszukaj w serwisie

Trwa nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Do końca lutego 2018 r. trwa nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.03.02.01-IP.03-00-004/17). Specjalna pula środków (400 mln zł) dedykowane jest miastom średnim.

W poddziałaniu 3.2.1 PO IR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, to jest na terenie miast średnich.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł. 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł; 
  • na usługi doradcze: 1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł; 
  • na usługi doradcze: 500 000 zł. 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane